Suoraan sisältöön

Oppi-digi: Vieraiden kielten ja muistin pulmia – nuorten ja aikuisten lukivaikeus ilmenee hyvin vaihtelevasti

Lukemiskyvyn häiriön, eli lukivaikeuden, keskeinen piirre on sanojen lukemisen hankaluus, mutta käytännössä vaikeudet näkyvät kuitenkin kirjavasti ja yksilöllisesti.

Kuntoutussäätiön neuropsykologi Johanna Nukari kertoi Oppi-Digi hankkeen webinaarissa lukivaikeuden yhteydessä ilmenevistä haasteista opinnoissa ja työssä.

Lukivaikeus on kehityksellinen oppimisvaikeus, jonka tausta on neurobiologinen. Siihen liittyy kognitiivisten toimintojen hankaluuksia: usein on vaikea mieltää millaisia äänteitä ja tavuja sanat sisältävät. Lukemisvaikeuksien rinnalla esiintyy tavallisesti myös kirjoittamisvaikeuksia.

Nukarin mukaan aikuisuuteen mennessä opitaan usein lukemaan ja kirjoittamaan melko lailla virheettä. Ongelmat saattavat sen sijaan ilmetä hitautena, esim. kirjallisissa töissä. Tenttiin lukemiseen voi kulua moninkertainen aika verrattuna muihin opiskelijoihin, jolloin myös tekstin ymmärtämiseen jää niukemmin energiaa.

Muutkin pulmat saattavat korostua. Webinaarissa kuvatun Kuntoutussäätiön Opi oppimaan -hankkeen selvityksen mukaan aikuiset, joilla on lukivaikeus, kokivat suurimpia ongelmia vieraissa kielissä.

 

Missä asioissa kokenut vaikeuksia aikuisena, selkeä lukivaikeus % (Opi oppimaan -hanke n = 48)

Prosenttiosuudet koetuista oppimisvaikeuksista, niillä joilla on selkeä lukivaikeus
Kuva: Johanna Nukarin webinaariesitys 18.11.2020.

 

Myös muistissa ja laskemisessa koettiin yleisemmin suuria ongelmia kuin lukemisessa ja kirjoittamisessa. Lukivaikeuden yhteydessä ilmeneekin usein työmuistin haasteita, jolloin pitkien ohjeiden, vieraiden sanojen ja mutkikkaiden laskusääntöjen oppiminen voi olla takkuista.

Kiivastahtinen opiskelu- ja työelämä edellyttää usein kirjallista osaamista ja kielitaitoa, mutta lukivaikeudenkin kanssa voi pärjätä oikeanlaisen tuen avulla. Esim. lisäaika kirjallisen materiaalin omaksumiseen opinnoissa ja töissä voi sujuvoittaa työskentelyä.

Tärkeintä on löytää sellaiset tuen keinot ja muodot, jotka sopivat parhaiten yksilön jokapäiväisen elämän ympäristöihin.

Esimerkkejä lukivaikeuteen suunnatuista tukikeinoista :

 

Lukivaikeuden huomioiminen opinnoissa ja työelämässä-webinaari pidettiin 18.11.2020. Tallenne katsottavissa Youtube-sivulla.

 

Blogi on osa Oppimisen tuen keskuksen Oppi-digi -hanketta.

 

Kuva: freepik (People vector created by pch.vector – www.freepik.com

Sisältö päivitetty 24.11.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons