Suoraan sisältöön

Esittelyssä EROT – Erilaiset oppijat työpaikoilla

Niin yksilön kuin työelämän muuttuvat osaamistarpeet luovat paineita ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyydelle, koulutuksen vaikuttavuudelle ja yksilölliselle ohjaustyölle, jossa saatetaan tarvita myös erityistoimenpiteitä. Aikuisten opinnoissa ja osaamisen kehittämisessä työpaikalla tapahtuva oppiminen on usein iso osa oppimista. Siksi on tärkeää, että työntekijää tuetaan oikein myös työpaikoilla.

Tästä tarpeesta syntyi Rastorin, FINVAn, HAUSin ja Syklin yhteinen EROT – erilaiset oppijat työpaikoilla -hanke. Sitä on osarahoittanut Opetushallitus. Asiantuntevana yhteistyökumppanina on toiminut Erilaisten oppijoiden liitto.

Videot

Erilaisten oppijoiden tukemiseksi työpaikoilla tuotettiin viisi käytännönläheistä lyhyttä (kesto noin 4 – 6 min.) videota. Suurin osa videoilla esiintyvistä eri-ikäisistä henkilöistä on kokemusasiantuntijoita, erilaisia oppijoita itsekin.

Videot ovat vapaasti hyödynnettävissä ja levitettävissä YouTubessa osoitteessa:
http://www.youtube.com/user/rastoroy

1. Johdanto
2. Ilmeneminen – Kuka on erilainen oppija?
3. Monikanavaisuus – Monenlaisia tapoja tehdä ja oppia
4. Työolosuhteet – Pienilläkin asioilla voidaan vaikuttaa
5. Apuvälineet – Äänimuistiinpanoista värikoodiin

Videoiden käyttötarkoitus

Erilaiset oppijat työpaikoilla -videoita voi hyödyntää esimerkiksi työpaikkakouluttajien, esimiesten ja perehdyttäjien sekä oppilaitosten henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Käytännönläheiset videot, joilla esiintyy eri-ikäisiä kokemusasiantuntijoita, ovat käyttökelpoisia myös vertaistukena erilaisille oppijoille, joita me kaikki jossain määrin olemme.

Lisäksi hankkeen sivuilla julkaistaan marraskuun 2013 loppuun mennessä myös kirjallista materiaalia oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja ohjaamisesta avuksi työpaikkakouluttajien koulutukseen.

Käytännön kokemuksia

Videot julkaistiin syyskuussa 2013, joten käyttökokemuksia ei ole kertynyt vielä kovin paljon. Tähän mennessä niitä on kuitenkin käytetty mm. oppilaitoksissa työpaikkakouluttajakoulutuksissa, työpaikoilla esimieskoulutuksissa, vertaistukena ammatillisissa erityisoppilaitoksissa sekä lukijärjestöissä. Saatu palaute videoista ja niiden hyödyllisyydestä on ollut hyvää.

Lisätietoja:

Katja Utti-Lankinen
Rastor Oy
P. 020 7798 233
katja.utti-lankinen@rastor.fi

 


Sisältö päivitetty 06.03.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons