Suoraan sisältöön

Tukea opiskeluun

Opetuksen esteettömyys hyödyttää kaikkia opiskelijoita.

Erilaisia opiskelupolkuja on monia. Aikuiskoulutukseen osallistuu nykyään monen ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia.

Opiskelun esteettömyyttä voidaan tukea koe- ja opetustilanteiden erityisjärjestelyillä, monipuolisella opetuksella ja riittävillä ohjaus- ja neuvontapalveluilla. Oppisopimuskoulutus ja näyttötutkinnot tarjoavat uusia mahdollisuuksia koulutuksen hankintaan.

Opetuksen hyviä esteettömyysratkaisuja ovat muun muassa luentokalvojen saaminen etukäteen, opintojaksojen erilaiset suoritusmahdollisuudet ja monipuoliset opetusmenetelmät.

Oppilaitosten neuvontapalveluista voi selvittää toimintakäytäntöjä oppimisvaikeuden huomioimisessa. Ohjauspalveluihin kannattaa ottaa yhteyttä jo ennen mahdollisia vaikeuksia tai etenemisen esteitä.

Esteettömyyskäytännöt vaihtelevat eri oppilaitoksissa, joten on suositeltavaa selvittää oman oppilaitoksen käytännöt hyvissä ajoin.


Sisältö päivitetty 02.11.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons