Suoraan sisältöön

Neuropsykologinen kuntoutus ja ohjaus

Neuropsykologista kuntoutusta tarjotaan erilaisten neurologisten vammojen ja sairauksien sekä kehityksellisten vaikeuksien, kuten oppimisvaikeuksien tai tarkkaavuushäiriön, yhteydessä.

Kuntoutuksen tavoitteena on lievittää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia. Kuntoutuksella tähdätään toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen sekä tuetaan valmiuksia opiskeluun ja työntekoon.

Kuntoutuksessa voidaan keskittyä joko suoraan vaikeuksia tuottavien ongelma-alueiden harjoittamiseen tai omien selviytymiskeinojen vahvistamiseen. Esimerkiksi oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa voidaan keskittyä lukemistarkkuuden tai -nopeuden parantamiseen, muistitekniikoiden opetteluun tai yleisempien oppimista tukevien selviytymiskeinojen löytämiseen.

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutus voidaan korvata anomuksesta terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen rahoista tai ostopalvelumäärärahojen kautta tai Kelan kuntoutusrahoista. Kuntoutuksen voi saada myös vakuutusyhtiön maksamana tapaturman aiheuttaman vamman ollessa kyseessä.

Ennen kuntoutusta tulee olla tehtynä neuropsykologinen tutkimus, jossa ongelmien laatu on selvitetty ja kuntoutustarve tunnistettu.

Neuropsykologi voi antaa myös ohjausta. Ohjaus on kuntoutusta lyhytkestoisempaa, jolloin myös tavoitteet ovat rajatumpia, kuin varsinaisessa kuntoutuksessa.


Sisältö päivitetty 26.11.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons