Suoraan sisältöön

Esittelyssä Osaava ohjaus

Järjestöt, liitot, terveydenhuolto, kuntoutus ja oppilaitos tekevät tiivistä yhteistyötä putoamisvaarassa olevan aikuisen tukemisessa. Mukana ydintoimijoissa on kokemusasiantuntija, jolla on omakohtaista kokemusta putoamisesta.

 Osaava ohjaus on Manner-Suomen ESR-rahoitteinen projekti, jota Kaakkois-Suomen Ely-keskus rahoittaa vuosina 2010- 2013. Sen tavoitteena on luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla bongata putoavia eli syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia. Lisäksi projekti tarjoaa koulutusta ammattilaisille.

Moniammatillista mallia ja koulutuksia ovat yhteistyössä tekemässä Keskuspuiston Ammattiopisto (hallinnointi), Erilaisten oppijoiden liitto ry, Orton Pro, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Mielenterveyden keskusliitto.

Asiakas on yhteinen

Syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä ei ole aina helppo tunnistaa neuvonnan, ohjauksen ja palveluiden arjessa. Syitä syrjäytymiseen voivat olla mielenterveys- ja päihdeongelmat, tunnistamattomat ja tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet tai rikostausta. Usein ongelmat ovat päällekkäisiä. Tunnistamiseen vaaditaan laajaa, moniammatillista osaamista.

Monialainen osaaminen ja usean alueen hallinta yhtä aikaa on kuitenkin vaativa tehtävä. Osaava ohjaus -projektissa yhdistettiin eri osatoimijatahojen osaaminen, asiantuntijuus ja kokemusosaamisen. Eli vaihdoimme osaamista. Kun oma osaaminen loppui, lisää osaamista löytyi helposti verkostosta.

Tällöin asiakasta ei tarvinnut laittaa juoksemaan luukulta luukulle, vaan asiakkuus otettiin yhteiseksi. Haimme yhdessä ratkaisuja asiakkaan tukemiseksi verkostona. Huomioon tuli ottaa asiakkaan elämäntilanne: aikuisella on usein olemassa olevat omat verkostot, joiden kanssa ohjausta tehtiin yhteistyönä. Tärkeää on, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja että asiakas säilyttää itsemääräämisoikeuden.

Kun pulmat tunnistetaan nopeasti, oikeanlaisen tuen saanti helpottuu. Tuki parantaa mahdollisuuksia kouluttautua, työllistyä ja toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Kunkin yksilön tilanteen tunnistaminen ja tuki on oleellinen osa esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Osaamista vaihtui

  • Viiden keskenään erilaisen projektitoimijan välillä. Osaamista vaihdettiin projektityössä, koulutusten suunnittelussa ja koulutuksissa ja käytännön asiakastyössä.
  • Verkostoyhteistyössä, koulutuksissa, seminaareissa monen eri kentällä neuvovaa ja ohjaavaa työtä tekevän ammattilaisen ja Osaava ohjaus -toimijoiden välillä.
  • Projektin välillisen kohderyhmän (syrjäytymisuhan alla olevien aikuisten) kanssa käytännön asiakastyössä, yksilötapauksissa sekä pilottiryhmissä.

Seminaarit, koulutukset, konsultaatiot

Projekti on tavoittanut tällä hetkellä 1430 ammattilaista seminaareillaan ja räätälöidyillä koulutuksilla. Koulutuksiin on osallistunut ihmisiä kaikista tavoitelluista kohderyhmistä: TE- toimistoista, Kelasta, vakuutusyhtiöistä, terveydenhuollosta, vapaasta sivistystyöstä, aikuiskoulutuskentältä sekä järjestöistä.

Projektissa on tehty myös konsultaatioita, joissa ammattilaista ohjataan ja neuvotaan esimerkiksi työskentelyssä syrjäytymisvaarassa olevan henkilön kanssa.

Tiedotustilaisuudet

Projekti on tavoittanut tähän mennessä 10 479 ihmistä erilaisissa tapahtumissa muun muassa messuilla ja lyhyissä projektiin liittyvässä tiedotustilaisuuksissa.

Toiminta jatkuu hankkeen jälkeenkin

Osaava ohjaus -projektissa kehitetyt kurssit ja tukimuodot syrjäytymisuhan alla oleville aikuisille jatkuvat projektin jälkeen ainakin vuoden 2013 loppuun. Näitä kursseja ja tukimuotoja järjestetään projektin päätyttyä opetus – ja kulttuuriministeriön myöntämällä nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoituksella. Osaamisen vaihto viiden projektissa olleen toimijan kesken jatkuu siis projektin jälkeenkin.

Syrjäytymisuhan alla olevien aikuisten ryhmiä järjestetään keväällä 2013, yhteyshenkilö: Tuula Mikkola, puh.050-4390547, etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi.

Kirjoittaja Minna Anttinen, projektipäällikkö, Osaava ohjaus


Sisältö päivitetty 15.07.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons