Suoraan sisältöön

Matematiikan vaikeus

Mitä matemaattiset oppimisvaikeudet ovat?

  • Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia (F81.2)
  • Heikko osaaminen matematiikassa

Matemaattiset oppimisvaikeudet voidaan jakaa dyskalkuliaan eli erityiseen vaikeuteen peruslaskutaidoissa sekä heikkoon osaamiseen matematiikassa, jonka taustat ovat moninaisemmat. Matemaattiset oppimisvaikeudet ilmenevät haasteina matematiikan oppiaineessa ja kaikilla elämän osa-alueilla, joissa matematiikkaa tarvitaan. Lisäksi niiden rinnalla voi ilmetä matematiikkaan liittyvää ahdistusta.

Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia (F81.2) on lääketieteellinen diagnoosi. Dyskalkulia tarkoittaa matematiikan erityistä oppimisvaikeutta, joka on taustaltaan neurologinen kehityshäiriö. Dyskalkuliassa vaikeudet matematiikassa ovat merkittäviä ja ne ilmenevät jo peruslaskutaidoissa, eli yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuissa. Kaikenlainen numeroihin ja lukumääriin perustuva tiedon käsittely voi olla haastavaa. Dyskalkuliaa esiintyy noin 5 – 7%:lla ihmisistä.

Heikko osaaminen matematiikassa taas viittaa taas yleisemmin matemaattisiin oppimisvaikeuksiin, joiden ilmeneminen ja taustatekijät ovat moninaiset. Vaikeudet ovat lievempiä kuin dyskalkuliassa, mutta vaikuttavat merkittävästi opiskeluun ja arkielämään. Heikko osaaminen matematiikassa voi liittyä numeraalisten taitojen lisäksi esimerkiksi muistin toimintaan, keskittymiseen tai kielellisiin tekijöihin. Heikkoa osaamista matematiikassa on noin 10 – 15%:lla ihmisistä.

Täältä löytäd vinkkejä matematiikan oppimisvaikeuden tueksi: Opiskelutaidot – hyviä vinkkejä! Matematiikka

 


Sisältö päivitetty 24.11.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons