Suoraan sisältöön

Motivaatio

Motivaatio on voima, joka ohjaa toimintaamme.

Ihmiset ovat valmiita ponnistelemaan asioiden eteen, jotka he kokevat itselleen tärkeiksi ja jotka on mahdollista saavuttaa. Toimintaan vaikuttavat sekä käsitykset omista kyvyistä että tehtävän vaatimukset.

Käsitykset itsestä oppijana muodostuvat jo varsin varhain, eikä niiden muuttaminen ole aivan yksinkertaista. Niihin vaikuttavat sekä aiemmat oppimiskokemukset että muilta saatu palaute.

Oppimisen kannalta on tärkeää, että ihminen uskoo omiin kykyihinsä. Jos ihminen ajattelee, että hän ei yrityksestä huolimatta selviydy kyseisestä tehtävästä riittävän hyvin, hän ei välttämättä halua uhrata siihen kovinkaan paljon aikaa ja vaivaa. Jos sen sijaan odotukset onnistumisesta ovat hyvät, ihminen sietää paremmin myös ajoittaisia vastoinkäymisiä.

Aikaisempien onnistumiskokemuksien muisteleminen voi auttaa uuden haasteen edessä ja tavoitteen saavuttaminen tuntuu mahdolliselta. Epäonnistumisten kohdalla kannattaa miettiä, mistä kaikesta lopulta oli kyse.

Tunteilla on suuri merkitys oppimisessa. Ihmisellä on luontainen taipumus välttää itselle epämieluisia asioita. Monelle oppimisvaikeuksien tunnistaminen on antanut selityksen myös kielteisille oppimiskokemuksille.

Lapsena ja nuorena opettajilta tai vanhemmilta saatu palaute on voinut olla kohtuutonta suhteessa omaan yrittämiseen. Uuden näkökulman hakeminen voi auttaa vaikean asian lähestymistä.


Sisältö päivitetty 02.05.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons