Suoraan sisältöön

Apuvälineiden hankkiminen

Asianmukaiset apuvälineet ovat osa kuntoutusta ja auttavat selviytymään arjessa, opinnoissa ja töissä.
Oppimisvaikeuksien kohdalla apuvälineillä tarkoitetaan yleensä tietokoneohjelmia tai laitteita, jotka tukevat lukemista ja kirjoittamista. Apuvälineitä haetaan terveyskeskuksista ja sairaaloista, Kelasta ja sosiaalitoimistoista.
Monimutkaiset ja kalliit apuvälineet kuuluvat erikoissairaanhoidon (keskussairaala) vastuualueeseen. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet annetaan lainaan eikä lainoista peritä maksua.

Ammatillisen kuntoutuksen apuvälineitä haetaan Kelasta kuntoutussuunnitelman perusteella. Kela järjestää ammatillisena kuntoutuksena vaativat erityistason apuvälineet, jotka ovat vamman tai sairauden vuoksi tarpeen opiskelussa selviytymiseksi.

Vammaispalvelulain perusteella myönnettävät apuvälineet haetaan sosiaalitoimistosta ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.
Sosiaalitoimistosta voi hakea tukea liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona ja vapaa-aikana tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankintaa varten. Tällaisia laitteita voivat olla esimerkiksi harrastusvälineet. Vammaispalvelulain mukaan kustannuksista voidaan korvata puolet.


Sisältö päivitetty 03.05.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons