Suoraan sisältöön

Hahmotusvaikeus

Hahmotusvaikeuksissa kyse voi olla esimerkiksi:

  • avaruudellisten suhteiden tai suuntien arvioinnin hankaluudesta
  • vaikeudesta arvioida etäisyyksiä tai nopeuksia
  • vaikeudesta hahmottaa osista kokonaisuutta
  • esineiden tunnistamisen ja löytämisen haasteista
  • yksityiskohtien havaitsemisen ja erottelun vaikeuksista
  • vaikeuksista kuvallisessa ajattelussa tai muistamisessa

Hahmotusvaikeuksista käytetään myös nimitystä hahmotushäiriö.

Käytännössä esimerkiksi karttojen lukeminen, reittien löytäminen ja oppiminen tai laitteiden toimintamekanismien ymmärtäminen voi olla hankalaa. Myös rakennuspiirustusten, kaavojen tai geometrian hahmottaminen voi olla vaikeaa. Samoin esimerkiksi ajan hahmottamisessa saattaa ilmetä ongelmia.

Hahmotusvaikeuksiin liittyy hyvin usein myös matematiikan vaikeuksia. Matematiikka edellyttää avaruudellisen hahmottamisen taitoja ja jo pelkästään esimerkiksi jakokulmaan lukujen sijoittelu edellyttää hahmotuskykyä. Myös lukukäsitteen ja suuruusluokkien mieltäminen voi olla hankalaa.

Henkilöillä, joilla on hahmotusvaikeuksia, voi ilmetä myös aikajatkumoiden ja syy-seuraussuhteiden mieltämisen vaikeutta ja kokonaisuuksien jäsentämisen vaikeutta.

Suuri osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta on ei-kielellistä, ja hahmotusvaikeudet voivat toisinaan haitata myös sanattoman viestinnän  tulkintaa.

Hahmottamisen vaikeuksiin erikoistuneen Hahku.fi -palvelun toimijat luokittelevat hahmottamisen vaikeuksia neljään eri osa-alueeseen, mikä on yksi havainnollinen tapa mieltää erilaisten hahmotusvaikeuksien luonetta. Mallissa huomioidan, onko mielessä käsiteltävä asia pienessä vai suuressa mittakaavassa sekä onko se muuttumaton vai muuttuva. Alla on lainaus Hahku.fi -sivustolta:

  • Löydä ja tunnista: yksi muuttumaton kohde (esim. avaimien löytäminen)
  • Muokkaa ja kokoa: yksi muuttuva kohde (esim. palapelin kokoaminen)
  • Sijoita ja suhteuta: useamman kohteen välinen muuttumaton suhde (esim. taulun sijoittaminen seinälle)
  • Liiku ja suunnista: useamman kohteen välinen muuttuva suhde (esim. muiden ihmisten seassa liikkuminen kaupungilla)

 

 

Hahmotusvaikeuksista löytyy lisätietoa www.hahku.fi sivustolta. Katso esimerkiksi Usein kysytyt kysymykset tai Oppitunti hahmotushäiriöistä.

 

Hahmotusvaikeuksien määritelmä Räsänen, Ylönen & Talvinen (2019):

”Hahmotushäiriöillä tarkoitetaan sellaisia ajattelutoimintojen vaikeuksia, joissa aistihavainnosta ei pystytä muodostamaan kohteen tunnistamisen, käsittelyn tai asioiden välisten sijainti-, etäisyys-, tai liikesuhteiden ymmärtämisen kannalta mielekästä, toimintaa tukevaa mielikuvaa.”

Räsänen, P., Ylönen, S. & Talvinen, A. 2019. Hahmotusvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.). Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä, Niilo Mäki Instituutti.

 


Sisältö päivitetty 19.12.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons