Suoraan sisältöön

Ruotsinkielisiä sivustoja

Dyslexi.fi

På dessa sidor hittar du information om vilka tecken som kan tyda på dyslexi, var man kan göra en dyslexiutredning och hurdana metoder och hjälpmedel det finns för att underlätta tillvaron. Här kan du också göra ett snabbtest, som preliminärt visar ifall du har tecken som kan tyda på dyslexi, samt läsa om andra dyslektikers erfarenheter.

Mångfalden av studenter – handböcker

Ta hänsyn till läs- och skrivsvårigheter i högskolestudier

Datero

Datero rf vill utöka vetskapen om vilka dataprogram som kan används till rehabilitering och (special)pedagogik.

LL-Center

LL-Center främjar lättläst information och litteratur på svenska i Finland.

Dyslexiförbundet FMLS

En riksomfattande intresseorganisation för dem som har läs-, skriv- eller räknesvårigheter.


Sisältö päivitetty 15.07.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons