Suoraan sisältöön

Vieraat kielet

Lukivaikeuden yhteydessä vieraiden kielten opiskelu on yleensä tavallista työläämpää.

Kun lukivaikeuden yhteydessä äänteiden erottelu on vaikeutunut jo äidinkielen kohdalla, vie aikansa ottaa haltuun vieraan kielen uusi äännemaailma. Jos alun työläyden voittaa, ei lukivaikeus estä hyvänkään kielitaidon saavuttamista.

Monia keinoja oppia

Kielten opiskelussa kannattaa suosia useampaa kuin yhtä keinoa. Kieleen voi tutustua monin tavoin pelkän koulumaisen opiskelun lisäksi, esimerkiksi musiikkia kuuntelemalla tai lukemalla lehtiä. Monet oppivat parhaiten kieliä käytännön tilanteissa ja toiminnan yhteydessä, esimerkiksi matkustaessaan tai oleskellessaan ulkomailla.

Myös internetistä löytyy paljon hyödyllistä kielten opiskeluun liittyvää tietoa tai vaikkapa erikielisiä radiokanavia ympäri maailmaa. Sanaston karttuessa kielen opiskelu helpottuu, ja jo opittu alkaa tukea uuden aineksen oppimista.

Opiskelutaidot auttavat

Hyviä keinoja ovat vieraskielisen tekstin lukeminen ääneen ja erilaiset muistitekniikat. Vieraskielisen tekstin lukemisessa voi hyödyntää samoja lukemisen keinoja kuin omalla äidinkielellä lukiessa. Jokaista itselle vierasta sanaa ei tarvitse katsoa sanakirjasta, jos merkityksen pystyy päättelemään sen asiayhteydestä. Usein toistuvat sanat kannattaa kirjoittaa itselle muistiin.

Jos vieraan kielen opiskelusta on jo aikaa tai taidot kaipaavat vahvistusta, kannattaa kerrata perussanastoa ja kielioppia. Kertaamiseen löytyy monia vaihtoehtoja harjoituskirjoista ja internetistä kansalaisopistojen kursseihin.

Kielten opiskelussa voit hyödyntää myös sovelluksia, kuten Duolingo, Quizlet tai Clozemaster

Side view skilled businessman talking different languages. Positive person, student or teacher, wearing glasses, open mouth speaking word hello in multiple languages. Learning and education concept.

Sisältö päivitetty 04.01.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons