Suoraan sisältöön

Hyvinvoivat aivot

Oppiminen edellyttää aivojen sujuvaa toimintaa. Aivot tarvitsevat samoja asioita kuin ihmisen muu keho: terveellistä ravintoa, vireää toimintaa sekä riittävää lepoa. Aivoista huolehtiminen on näiden asioiden vaalimista. Lisäksi se on aivojen toimintaa häiritsevien asioiden välttämistä.


Taulukko aivojen toimintaa hyödyttävistä ja haittaavista asioista (kuunneltuna ei  etene loogisesti)

Aivot tarvitsevat erityisesti:

Aivojen toimintaa haittaavat esimerkiksi:

terveellistä ravintoa aivosairaudet ja -vammat
vireää toimintaa sekä päihteet ja muut myrkylliset aineet
riittävää lepoa eräät lääkeaineet
mielenterveyden häiriöt ja stressi

 

Aivoterveellinen ravinto

Kuva, jossa henkilö työntää ruokakärryjä.

 

Tasapainoinen ruokavalio tukee keskittymistä ja vireyttä. Terveellinen ja säännöllinen syöminen turvaavat aivojen energiansaannin. Nälän tai janon tunne, samoin kuin epäsäännöllinen ja huonolaatuinen ravinto, voivat häiritä oppimista.

Aivoterveys ja ruoka (Aivoliitto)


Virikkeitä aivoille

Aivot paranevat käytössä samoin kuin auton akku latautuu käytettäessä. Ne taidot, joita harjoittelemme, sujuvoituvat ja uusien asioiden harjoittelulle vapautuu tilaa. Ne valmiudet, joita emme käytä, eivät kehity ja jäävät lopulta unohduksiin.

Mielekäs tekeminen pitää aktiivisena ja tuo hyvää mieltä. Toimeliaisuuden on hyvä olla tasapainossa omien voimavarojen kanssa. Mahtuisiko sinun arkeesi lisää jotakin mukavaa tekemistä?
Säännöllinen liikunta on aivoille tärkeää. Esimerkiksi ikääntyvillä säännöllinen liikunta on yhteydessä parempaan muistiin. Sienestys tai tanssiminen voi olla aivoille tehokkaampaa aivojumppaa kuin ristikoiden ratkominen.
Mielimusiikki hellii aivoja ja tukee hyvinvointia. Toisilla musiikki auttaa keskittymään esimerkiksi opintoihin, toisilla se tukee palautumista ja rentoutumista. Musiikilla on todettu monenlaisia hyötyjä esimerkiksi aivovaurioista kuntoutumisessa.

Lepo huoltaa aivoja

Riittävä lepo ja yöunen hyvä laatu ovat välttämättömiä aivojen toiminnalle. Unen aikana aivot käsittelevät valveilla hankittua tietoa ja tallentavat sitä pitkäkestoiseen muistiin.

Väsyneenä aivot toimivat huonosti ja oppiminen on heikompaa. Myös erilaiset onnettomuusriskit kasvavat. Moniin mielenterveyden haasteisiin liittyy unen häiriintymistä ja toisaalta unihäiriöt heikentävät mielen hyvinvointia.

Unipulmiin ja unen parantamiseen on olemassa keinoja. Verkossa on oppaita, joiden avulla voi parantaa unen laatua parantaa ja helpottaa nukahtamista.

Nyyti – Uni huoltaa

Mielenterveystalon unettomuuden omahoito-ohjelma


Mistä aivot eivät pidä?

Aivojen sujuvaa toimintaa haittaavat erilaiset aivosairaudet ja -vammat, päihteet ja muut myrkylliset aineet, eräät lääkeaineet, mielenterveyden häiriöt ja stressi. Lisäksi puutteet ravinnossa, aktiivisuudessa ja levossa vaikuttavat herkästi aivotoimintaan.

Aivotoiminnan häiriintyminen voi näkyä esimerkiksi keskittymisvaikeuksina, oppimisen ja muistin häiriöinä tai joustavuuden, ongelmaratkaisukyvyn tai sosiaalisten taitojen heikentymisenä. Pahimmillaan seuraukset ovat pysyviä ja voivat aiheuttaa työkyvyttömyyttä. Parhaimmillaan vaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä.

Kaikkiin haittatekijöihin ei voi vaikuttaa. Oman aivoterveyden turvaamiseksi kannattaa kuitenkin tehdä se, minkä voi.

Aivojen suojelemiseksi:

  • Käytä kypärää pyöräillessä, potkulaudalla, skeitatessa jne.
  • Huolehdi autossa turvavyön käytöstä
  • Suojaudu asianmukaisilla suojaimilla harrastuksissa, joissa päähän kohdistuu iskuja
  • Vältä liiallista päihteiden käyttöä
  • Hae tarvittaessa apua pitkittyneeseen stressiin, unettomuuteen tai henkiseen pahoinvointiin

 

 

 


Sisältö päivitetty 19.01.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons