Suoraan sisältöön

Tunnistus

Oppimisvaikeuksien tunnistus kannattaa

Oppimisvaikeudet kannattaa ottaa puheeksi, jos ne haittaavat arkea, opiskelua tai työtä. Tunnistaminen antaa hyödyllistä tietoa omasta tiedonkäsittelystä ja lisää itsetuntemusta. Se on myös tärkeä lähtökohta asianmukaisen tuen saamiselle.

Oppimisvaikeuksien yksilöllisen arvioinnin pohjalta on yleensä mahdollista saada todistus tai lausunto, johon sisältyvät suositukset erityisjärjestelyistä, tukitoimista ja tarvittaessa apuvälineistä esimerkiksi opintoihin tai työhön.

Voit tarvita todistuksen myös ylioppilaskirjoitusten, autokoulun tai valintakokeiden erityisjärjestelyihin. Lisäksi oppimisvaikeuksien tunnistamisen kautta voi saada tarpeiden mukaan kuntoutusta.

Miten pääsee oppimisvaikeuksiin liittyviin tutkimuksiin?

Erityisopettaja voi arvioida lukivaikeutta ja matematiikan oppimisvaikeutta. Myös puheterapeutit tekevät lukitestauksia ja arvioivat kielellisiä vaikeuksia.

Laajemmin oppimisen hankaluuksia selvittää psykologi tai neuropsykologi. Esimerkiksi muistin toimintaa voi olla itse vaikea arvioida. Myös näönvaraisessa hahmottamisessa tai keskittymisessä ilmeneviä hankaluuksia voidaan arvioida laajemmassa tutkimuksessa.

Yleensä edellä mainittujen tutkimusten pohjalta kirjoitettu virallinen lausunto riittää tukitoimien järjestämiseksi. Jos oppimisvaikeudesta tarvitaan lääketieteellinen diagnoosi, sen voi antaa vain lääkäri. Erikoissairaanhoidossa tehtäviin jatkoselvittelyihin tarvitaan yleensä lääkärin lähete.

Jos olet opiskelija:

Ole yhteydessä oppilaitoksesi opintopsykologiin, kuraattoriin, erityisopettajaan tai terveydenhoitajaan. Vaikeuksia arvioidaan mahdollisuuksien mukaan joko oppilaitoksessasi tai ohjataan esimerkiksi jatkoselvittelyihin.

Jos olet työsuhteessa:

Jos olet työterveyshuollon piirissä, ota ensisijaisesti yhteyttä työterveyslääkäriisi tai -hoitajaasi. Työterveydestä voidaan ohjata tarvittaessa jatkoselvittelyihin.

Jos ole työtön:

Työllisyyspalvelujen kautta on mahdollista selvitellä oppimisvaikeuksia. Esimerkiksi TE-palvelujen tai Ohjaamojen kautta voidaan ohjata tarkempiin arvioihin.

Muita vaihtoehtoja

Matalan kynnyksen palvelut:

Helsingin seudun erilaisten oppijoiden liitto (HERO) järjestää lukiseulontaa, josta saa alustavaa tietoa lukivaikeudesta. Voit myös tiedustella seulonta-arviointia Erilaisten oppijoiden liiton (EOL) paikallisjärjestöistä.

Terveyskeskukset:

Voit varata ajan terveyskeskuslääkärille, joka voi tarpeen mukaan tehdä lähetteen erikoissairaanhoitoon jatkoselvityksiä varten.

Yksityiset palvelut:

Yksityiset luki- ja matematiikkatestaajat voivat kartoittaa vaikeuksia. EOL:n sivuilta löytyy tietoa Suomessa toimivista luki- ja matematiikkatestaajista.

Oppimisvaikeuksia voi selvittää laajemmin yksityisen psykologi- tai neuropsykologipalvelujen kautta. Voit etsiä sopivaa neuropsykologia esimerkiksi hakupalvelun kautta.

Yksityiseltä ostetun tutkimuksen kustannuksiin voi saada tukea Kelan, sosiaalitoimen tai TE-palvelujen kautta, jos olet tukipalvelujen piirissä. Myös esimerkiksi vakuutus voi helpottaa kustannuksissa.

Täältä voit tulostaa materiaalia oppimisvaikeuksista eri kielillä (suomi, englanti, ruotsi, venäjä, somalia, arabia, ranska). Materiaalit löytyvät sivun alalaidasta.

Tutustu myös tarkemmin oppimisvaikeuksien tunnistamiseen monikulttuurisilla oppijoilla.


Sisältö päivitetty 19.01.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons