Suoraan sisältöön

Muilta saatu tuki

Tuen saamiseksi tarvitaan tietoa oppimisvaikeuksista ja saatavilla olevista palveluista.

Asianmukaisen tuen saaminen oppimisvaikeuksiin voi vaatia suurta oma-aloitteisuutta joko ihmiseltä itseltään tai hänen läheiseltään. Ihmiset eroavat myös siinä, kuinka paljon he etsivät oma-aloitteisesti tukea ja haluavat ottaa sitä vastaan. Mitä paremmin tuntee omat vahvuutensa ja vaikeutensa, sitä helpompi on pyytää tukea ja itselle sopivia järjestelyjä.

Tuen saaminen on tärkeää

Selviytymisen kannalta on tärkeää, että ihmisellä on joku, joka kannustaa, toimii todenmukaisena peilipintana ja auttaa löytämään omia ratkaisuja. Usein yhteiskunnan tukea on vaikea saada. Silloin on läheisiltä ja ystäviltä saatu tuki on erityisen tärkeää.

Tuen saamisessa on tärkeää myös vastavuoroisuus, eli mahdollisuus auttaa muita. Omien vahvuuksien hyvä tuntemus antaa mahdollisuuden tarjota tukea muille. Esimerkiksi omien lasten tukeminen oppimisvaikeuksissa on monelle vanhemmalle tärkeää. Omien lasten kouluvaikeudet voivat myös olla kimmoke selvittää omaa oppimisvaikeutta.

Oppimisvaikeudesta kertominen

Tuen saaminen edellyttää usein oma-aloitteista kertomista oppimisvaikeudesta. Ennen kertomista on hyvä pohtia, miten ja kenelle kertoo vaikeudesta. Parhaassa tapauksessa oppimisvaikeudesta kertomisesta seuraa ymmärrystä ja toimivia työ- tai opiskeluratkaisuja.

Oppimisvaikeuksiin on oikeus saada tukea siinä missä muihinkin vaikeuksiin. Keskustelu muiden ihmisten kanssa voi avata uusia näkökulmia. Monet hyötyvät asiantuntija-avun ohella myös vertaistuesta.


Sisältö päivitetty 07.11.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons