Suoraan sisältöön

Itsetuntemus ja oman paikan löytäminen

Oppimisvaikeuksien virallinen nimeäminen koetaan usein helpottavana, tapahtui se sitten lapsena, nuorena tai vasta aikuisena.

Oppimisvaikeuden toteaminen voi vaikuttaa myönteisesti lisäämällä ymmärrystä omien vaikeuksien syistä ja johtamalla mahdollisuuteen saada apua.

Oppimisvaikeuden (ja henkilön kykyjen) toteaminen lisää itsetuntemusta ja voi auttaa hahmottamaan paremmin myös omia mahdollisuuksia. Oppimisvaikeuden nimeämisestä voi tulla kielteinen kokemus, jos se ei johda tuen saamiseen, ja jos vahvuuksia ei selvitetä.

Oppimisvaikeuden hyväksyminen

Tunnistamisen jälkeen oman oppimisvaikeuden merkitystä joutuu usein miettimään uudelleen saadun tiedon valossa. Tärkeässä roolissa on itsensä hyväksyminen oppimisvaikeuksista huolimatta.

Oppimisvaikeuden hyväksymisessä auttaa omien vahvuuksien löytäminen ja oppimisvaikeuden näkeminen vain yhtenä puolena itsessä. Usein tarvitaan myös ulkopuolista ohjausta tai tukea siihen, miten oppimisvaikeuden kanssa pärjää, ja miten omia vahvuuksia voi hyödyntää.

Oppimisvaikeus voi olla myös vahvuus: parhaimmillaan se voi opettaa sinnikkyyttä ja löytämään luovia ratkaisuja. Se voi myös auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta.

Oman vahvuusalueen löytäminen

Omien vahvuusalueiden tunnistaminen on olennaista hyvän itsetunnon kannalta. Hyvä itsetunto on voimavara, joka auttaa selviytymään oppimisvaikeuksien tuomista haasteista.

Omat vahvuusalueet voivat löytyä omista kiinnostuksenkohteista. Vahvuuksien avulla voi selviytyä haasteellisempien asioiden kanssa tai saavuttaa menestystä.  Nuoruus ja nuori aikuisuus ovat tyypillistä itseen tutustumisen aikaa ja voivat olla otollista aikaa vahvuuksien löytymiselle. Omat erityiskyvyt ovat monelle tärkeitä myönteisen minäkuvan luomisessa. Omia vahvuusalueita ja kiinnostuksen kohteita voi löytyä läpi elämän.


Sisältö päivitetty 07.11.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons