Suoraan sisältöön

Esittelyssä Oppimisvalmennustyön verkosto (OVA)

”Jokaisella on oikeus koulutukseen ja kuntoutukseen – myös rikostaustaisella.” OVA-verkosto jakaa tietoa ja kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä rikostaustaisten koulutukseen ja kuntoutukseen liittyen. Verkostoa koordinoi Kriminaalihuollon tukisäätiö.

Koulutus on tunnetusti tärkeimpiä syrjäytymiseltä suojaavia tekijöitä. Valtaosa rikoksiin syyllistyneistä on matalasti koulutettuja, lyhyillä ja rikkonaisilla työurilla varustettuja nuoria miehiä. Lyhyen kouluhistorian taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä, kuten päihteitä, mielenterveysongelmia, haastavia perhetilanteita sekä oppimisvaikeuksia – usein vielä päällekkäin.

Oppimisvaikeuksia esiintyy rikostaustaisilla muuta väestöä enemmän. Osa oppimisen ongelmista johtuu harjoituksen puutteesta, osa vaikeuksista on taas taustaltaan synnynnäisiä. Arviolta jopa noin 50-70 prosentilla rikostaustaisista on jonkinasteista lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvää vaikeutta. Myös tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat ovat tavallisia. Tällöin esiintyy vaikeuksia kyvyssä suunnitella, ohjata, seurata, korjata ja arvioida omaa toimintaa tilanteen vaatimusten mukaisesti.

Oppimisvaikeudet vaikuttavat herkästi itsetuntoon sekä käsitykseen itsestä oppijana. Moni saattaa ajatella, että oppiminen ja opiskelu eivät ole itseä varten. Mikäli aikaisemmista opinnoista on vierähtänyt jo tovi, voi opintoihin hakeutuminen olla vielä suuremman kynnyksen takana. Rikostaustaisilla opintoihin hakeutumiseen tuovat lisähaastetta tehtyjen rikosten vaikutus alalle soveltuvuuteen.

Vankeusaika on monelle vangille oivaa aikaa opiskella ja hankkia itselleen osaamista. Keskimääräinen vankeustuomioiden pituus on tällä hetkellä noin kolme kuukautta. Lyhyiden tuomioiden aikana on vaikea saada kokonaisia tutkintoja suoritettua. Tämän takia olisikin tärkeää huolehtia koulutuspolkujen jatkuvuudesta vankeuden ja siviilin välillä.

Opintojen jatkamiseen siviilin puolella tarvitaan usein myös muuta tukea, sillä vapautumisvaiheessa riittää haasteita, kuten asunnottomuus, toimeentulo ja ihmissuhdekysymykset.

OVA-verkoston tehtävänä on kehittää viranomais-, oppilaitos- ja järjestötoimijoiden yhteistyötä, jotta rikostaustaisten koulutus- ja kuntoutuspoluilla olisi jatkuvuutta. Kehittämällä oppimis- ja opiskeluvalmiuksia sekä tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia lisätään rikostaustaisten osaamista. Näin heille mahdollistetaan paluu osaksi muuta yhteiskuntaa sekä kannustetaan rikoksettomaan elämäntapaan.

OVA- verkosto kokoontuu neljästi vuodessa. Tavoitteena on jakaa rikostaustaisten opiskeluun ja oppimiseen liittyvää tietoa niin verkoston sisällä kuin verkoston ulkopuolellekin sekä kehittää uusia yhteistyömalleja.

OVA-verkostoon laittamalla sähköpostia osoitteeseen sarita.koskinen[a]krits.fi Uudet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan OVA-verkoston toimintaan!

Kirjoittaja Sarita Koskinen, oppimisvalmennuskoordinaattori, Kriminaalihuollon tukisäätiö


Sisältö päivitetty 15.07.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons