Suoraan sisältöön

Tukea oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

Oppimisvaikeuksien kanssa selviytyminen

Hyvä itsetuntemus ja valikoima erilaisia selviytymiskeinoja voivat olla selviytymisen kannalta opiskelumenestystä tärkeämpiä.

Nykyään lähes kaikki ammatit edellyttävät peruskoulun jälkeistä kouluttautumista ja työelämässä vaaditaan yhä enemmän ja monipuolisempia kielellisiä ja kirjallisia valmiuksia. Oppimisvaikeudet kasvavat ja kasautuvat helposti, kun tiedonkäsittelylle tulee uusia vaatimuksia. Kouluvaikeudet voivat myös vaikuttaa kielteisesti itsetuntoon ja opiskeluhaluihin.

Oppimisvaikeuksien vaikutukset opiskelumotivaatioon, henkiseen hyvinvointiin tai työllistymiseen ovat usein varsinaisia oppimisen ongelmia suurempia. Tutkimuksissa on havaittu, että oppimisvaikeuksiin liittyy tavallista useammin matala koulutustaso ja työttömyyttä. Myös erilaiset mielenterveyden ongelmat ja päihderiippuvuudet ovat keskimääräistä yleisempiä.

Selviytymistä edistäviä asioita

Tutkimuksissa on löydetty erilaisia selviytymistä edistäviä asioita. Menestyksekkääseen toimintaan liittyy sinnikkyyttä sekä valikoima käytännön selviytymiskeinoja.

Menestyjille on tutkimusten mukaan yhteistä pyrkimys ottaa oma elämä hallintaan ja muuttaa omaa toimintaa haluttuun suuntaan. He ovat usein päämääräsuuntautuneita ja ovat pyrkineet löytämään kokemistaan vaikeuksista myös myönteisiä puolia.

Selviytymiseen sisältyy kyky tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet, vaikeuksistaan myönteisien puolien löytäminen, pyrkimys muuttaa omaa toimintaa haluttuun suuntaan ja tuen hakeminen. Nämä asiat voivat olla menestymisen kannalta koulumenestystä tärkeämpiä.


Sisältö päivitetty 20.12.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons