Suoraan sisältöön

Alan toimijoita

Oppimisvaikeuksista löytyy nykyään monenlaista tietoa ja osaamista. Seuraavaan luetteloon on koottu sellaisten järjestöjen, organisaatioiden ja projektien kotisivuja, jotka liittyvät nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin.

Järjestöjä

ADHD-liitto

Liiton tehtävänä on tukea, ohjata ja kuntouttaa eri ikäisiä henkilöitä, joilla on tarkkaavuus- ja/tai oppimisvaikeuksia, heidän perheitään ja tukiverkostoaan unohtamatta.

Aivoliitto

Aivoliitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus.

Datero

Erityisryhmien tietotekniikkakeskus

Erilaisten oppijoiden liitto

Kattojärjestö erilaisille oppijoille. Alajärjestöjä ympäri Suomea.

Helsingin seudun erilaiset oppijat (HERO)

HERO on aikuisten ja lasten rekisteröity yhdistys. Jäsenet ovat joko asiasta kiinnostuneita tai erilaisia oppijoita, joilla on lukemis- ja kirjoittamishäiriöstä johtuvia oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksia.

Kriminaalihuollon tukisäätiö – oppimisvalmennus

Lähes neljällä viidestä rangaistukseen tuomitusta nuoresta on jokin oppimisvaikeus. Oppimisvalmennustyön tarkoituksena on kehittää oppimisvaikeuksien tunnistamista sekä ohjata tukea tarvitsevia löytämään keinoja selviytyä arjessa.

Tutkimus- ja kuntoutuslaitoksia

Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiön tehtävänä on työikäisten työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen.

Niilo Mäki Instituutti

Niilo Mäki Instituutin keskeisenä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten oppimisesta syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kirjastot

Celia

Celian äänikirjoista voi olla apua oppimisvaikeuksissa. Valikoimassa on oppikirjoja peruskouluun, lukioon, ammattiopintoihin ja korkeakouluihin sekä paljon romaaneja ja tietokirjoja eri-ikäisille, yhteensä yli 40000 äänikirjaa. Oppikirjat ovat maksullisia, mutta muita kirjoja voi lainata maksutta. Kirjoja voi kuunnella esim. tietokoneella. Celian maksuttomien palveluiden käyttäjäksi voi liittyä lähimmässä kirjastossa.

Sampolan kirjaston lukitori

Lukitori palvelee nuoria ja aikuisia erilaisia oppijoita, joilla on lukemisen, kirjoittamisen, hahmottamisen tai muistin pulmia.

Kaupungin kirjastoissa on saatavilla erilaisia selko- ja äänikirjoja. Tämän lisäksi joissain kirjastoissa on huomioitu oppimisvaikeudet erityispalveluin.

Vapaa sivistystyö

Tampereen työväenopiston opinverstas

Opinverstas on paikka, josta nuoret ja aikuiset saavat ohjausta, tukea ja neuvoa oppimisen pulmiin taustasta ja asuinpaikasta riippumatta.

Turun kristillinen opisto

Turun kristillisen opiston materiaalipankista voi tilata luki- ja matematiikan vaikeuteen liittyvää materiaalia. Opistossa tehdään myös lukitestauksia.


Sisältö päivitetty 20.12.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons