Suoraan sisältöön

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen avulla voidaan tukea työelämässä pysymistä ja työelämään pääsyä sekä työssä selviytymistä.

Ammatillinen kuntoutus voi olla ammatinvalinnanohjausta, perus-, jatko- tai ammatillista koulutusta, kuntoutustutkimusta, työ- ja koulutuskokeiluja, työhön valmennusta, työvoimaneuvontaa ja työhön sijoitusta, elinkeinotukea sekä työhön tai opiskeluun liittyviä apuvälineitä ja työolosuhteiden järjestelytukea. Ammatillista kuntoutusta järjestävät työeläkelaitokset, työhallinto, Kela ja vakuutuslaitokset.

Työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta niille työntekijöille ja yrittäjille, jotka ovat kiinnittyneet työelämään ja joille on siten kertynyt eläkettä. Työhallinto järjestää ammatillista kuntoutusta omille asiakkailleen ja Kela niille, jotka eivät saa kuntoutusta muualta. Vakuutusyhtiöt taas järjestävät ammattitauteihin ja tapaturmiin liittyvää ammatillista kuntoutusta.

Kela voi velvollisuudekseen säädetyn kuntoutuksen lisäksi järjestää myös muuta niin sanottua harkinnanvaraista ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta, kuten esimerkiksi ammatillisesti syvennettyä varhaiskuntoutusta (Aslak-kurssit) sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Oppimisvaikeuksien kuntoutuspalveluina usein käytettyjä palveluita on esimerkiksi ammatinvalinnanohjaus, jonka yhteydessä saatetaan myös maksaa neuropsykologisia tutkimuksia oppimisvaikeuden toteamiseksi ja sen laadun ja vaikeusasteen määrittelemiseksi.


Sisältö päivitetty 28.10.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons