Suoraan sisältöön

Oppimisvaikeuksien tunnistuslista

Ohessa on 22 kysymystä, jotka liittyvät lukivaikeuteen tai yleisemmin oppimisvaikeuksiin. Kysymyslista on suuntaa-antava ja sen tarkoituksena on helpottaa lukivaikeuden tunnistamista.

Merkitse rasti jokaiseen kysymykseen, johon vastaat kyllä.

 

Tulkintaohjeita

Mitä useampaan kysymykseen vastasit myönteisesti, sitä todennäköisemmin kysymyksessä voi olla lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus. Myöntävä vastaus yli puoleen kysymyksistä antaa vahvat syyt epäillä oppimisvaikeutta. Kuitenkaan vähempi myöntävien vastausten määrä ei sinänsä sulje pois lukivaikeuden mahdollisuutta. Jos kyseessä on esimerkiksi hyvin kapea-alainen oppimisvaikeus, rastien määrä saattaa olla huomattavasti pienempikin.

Kehityksellisen eli synnynäisen lukivaikeuden tai oppimisvaikeuden määritelmään kuuluu vaikeuksien alkaminen jo lapsuudessa. Oppimisvaikeudet tulevat yleensä ilmi viimeistään koulun alettua. Lukivaikeus voi näkyä esimerkiksi lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen hitautena ja alttiutena virheisiin. Usein myös vieraiden kielten oppiminen on hankalaa. Mikäli vaikeudet ovat alkaneet äkillisesti tai huomattavasti lapsuusajan jälkeen, taustalla on todennäköisesti muita tekijöitä kuin kehityksellinen vaikeus.

Oppimisvaikeuksien tunnistuslista on suomennettu ja muokattu Opi oppimaan -hankkeen aineistoja hyödyntäen (Korkeamäki ym. 2010, Nukari 2010) kansainvälisestä lukivaikeuden tunnistuslistasta (Adult Dyslexia Checklist; Vinegard 1994).

Lähteet:

Korkeamäki J, Haapasalo S & Reuter A (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistus, arviointi ja kuntoutus. Opi oppimaan -hankkeen toimeenpano ja tulokset. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 40/2010.

Nukari J (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien psykologinen arviointi. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 39/2010.

Vinegrad M (1994) A revised Dyslexia Checklist. Educare, 48.

Tästä voit ladata oppimisvaikeuksien tunnistuslistan PDF-tiedostona


Sisältö päivitetty 20.03.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons