Suoraan sisältöön

Lukivaikeuden tunnistuslista

Ohessa on 22 kysymystä, jotka liittyvät lukivaikeuteen tai yleisemmin oppimisvaikeuksiin. Kysymyslista on suuntaa-antava ja sen tarkoituksena on helpottaa lukivaikeuden tunnistamista.

Merkitse rasti jokaiseen kysymykseen, johon vastaat kyllä.

 

Tulkintaohjeita

Mitä useampaan kysymykseen vastasit myönteisesti, sitä todennäköisemmin kysymyksessä voi olla lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus. Myöntävä vastaus yli puoleen kysymyksistä antaa vahvat syyt epäillä lukivaikeutta. Kuitenkaan vähempi myöntävien vastausten määrä ei sinänsä sulje pois lukivaikeuden mahdollisuutta. Jos kyseessä on esimerkiksi hyvin kapea-alainen oppimisvaikeus, rastien määrä saattaa olla huomattavasti pienempikin.

Kehityksellisen eli synnynäisen lukivaikeuden tai oppimisvaikeuden määritelmään kuuluu vaikeuksien alkaminen jo lapsuudessa. Oppimisvaikeudet tulevat yleensä ilmi viimeistään koulun alettua. Lukivaikeus voi näkyä esimerkiksi lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen hitautena ja alttiutena virheisiin. Usein myös vieraiden kielten oppiminen on hankalaa. Mikäli vaikeudet ovat alkaneet äkillisesti tai huomattavasti lapsuusajan jälkeen, taustalla on todennäköisesti muita tekijöitä kuin kehityksellinen vaikeus.

Oppimisvaikeuksien tunnistuslista on suomennettu ja muokattu Opi oppimaan -hankkeen aineistoja hyödyntäen (Korkeamäki ym. 2010, Nukari 2010) kansainvälisestä lukivaikeuden tunnistuslistasta (Adult Dyslexia Checklist; Vinegard 1994).

Lähteet:

Korkeamäki J, Haapasalo S & Reuter A (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistus, arviointi ja kuntoutus. Opi oppimaan -hankkeen toimeenpano ja tulokset. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 40/2010.

Nukari J (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien psykologinen arviointi. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 39/2010.

Vinegrad M (1994) A revised Dyslexia Checklist. Educare, 48.

Tästä voit ladata Lukivaikeuden tunnistuslistan pdf-tiedostona.

 

Lukivaikeuden tunnistuslista selkokielellä

Voit ladata lukivaikeuden tunnistuslistan alla olevasta linkistä:

Lukivaikeuden tunnistuslista selkokielellä

 

Lukivaikeuden tunnistuslista saatavilla myös ruotsiksi

Voit ladata lukivaikeuden tunnistuslistan ja sen ohjeen alla olevista linkeistä:

Kontrollista för dyslexi

Kontrollista för dyslexi_anvisningar för experter


Sisältö päivitetty 29.09.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons