Suoraan sisältöön

Lukivaikeuden seulontatutkimus

Lukivaikeuksien tunnistamiseen on Niilo Mäki Instituutissa kehitetty tehtäväsarja Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille.

Tämän yli 15-vuotiaille normitetun ryhmätestin avulla voidaan tunnistaa ne henkilöt, joiden lukitaidot poikkeavat merkittävästi ikätovereista. Menetelmää voivat käyttää monet ammattilaiset, kuten opettajat, erityisopettajat, psykologit ja oppilashuollon jäsenet.

Seulontamenetelmästä saadun tiedon avulla voidaan selvittää ja suunnitella tukitoimia lukivaikeuksisille opiskelijoille. Sen pohjalta voidaan myös harkita tarkempien jatkotutkimusten tekemistä. Vaikka seulontamenetelmässä ei tulisi esiin huomattavia lukivaikeuteen viittaavia piirteitä, ei lukivaikeuden mahdollisuutta voida pelkästään sen perusteella sulkea pois.

Monissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat seulontatesteihin. Ryhmäseuloja voi tiedustella myös lukijärjestöstä.


Sisältö päivitetty 03.02.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons