Suoraan sisältöön

Henkinen hyvinvointi

Hyvinvoinnin kannalta on merkitystä, kuinka vahvasti kokee oppimisvaikeudet osana päivittäistä elämäänsä.

Oppimisvaikeuksiin voi liittyä vielä aikuisuudessa tunne erilaisuudesta ja epävarmuus itsestä. Nämä tunteet voivat näkyä korostuneena itsetietoisuutena ja matalana itsetuntona. Tunteet voivat olla hyvinkin riippumattomia suhteessa yksilöiden muuhun pärjäämiseen.

Omilla käsityksillä on merkitystä

Tutkimuksissa on havaittu, että esimerkiksi masennusoireet näyttävät liittyvän enemmän ihmisen omiin käsityksiin oppimisvaikeuksista kuin todettavissa oleviin oppimisvaikeuksiin sellaisenaan. Aiemmin koetut oppimisvaikeudet voivat tehdä opiskelijat herkemmiksi kielteiselle palautteelle ja aiheuttaa ahdistusta.

Monet kokevat itsensä sinnikkäinä selviytyjinä. He eivät siksi halua hakea apua vaikeuksiinsa, vaikka hyötyisivätkin siitä. Jos oppimisvaikeuksiin liittyy häpeän tai nöyryyttämisen tunteita, monet saattavat kieltää oppimisvaikeudet suojellakseen omanarvontuntoaan ja itseluottamustaan.

Jaksamisen tueksi

Jaksamista tukevat selviytymiskeinot, oma-aloitteinen ongelmanratkaisu ja mahdollisuus saada tarvittaessa tukea ovat tärkeitä henkisen hyvinvoinnin kannalta.


Sisältö päivitetty 07.11.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons