Suoraan sisältöön

Lukeminen

Tältä sivuta löydät seuraavanlaisia vinkkejä lukemisen haasteita helpottamaan:

 • Lukemisen harjoittaminen
 • Lukemisen suunnittelu

Luku-urakkaa ja luetun ymmärtämistä voi tukea suunnittelemalla ajankäyttöä, valitsemalla tilanteeseen sopivan lukemistavan ja kehittämällä opiskelutaitoja. Myös lukemisen teknistä taitoa voi harjoittaa.

Erilaisten tekstien lukemisessa on hyvä käyttää erilaisia lukutapoja. Lukemisen tavoitteet, tekstin tyyli ja tarkoitus vaikuttavat siihen, millaista lukutapaa kannattaa käyttää. Kaikkea ei aina tarvitse yrittää lukea sanasta sanaan, joskus riittää yleinen silmäily, kun taas toisinaan on tarpeen lukea tekstiä syventyen ja vaikkapa muistiinpanoja tai alleviivauksia tehden. Joskus samaakin tekstiä lukiessa voi vaihdella lukutapaa.

Mitä laajemmasta tekstimäärästä on kysymys, sen tärkeämpää on myös osata valikoida sen sanomasta olennaisin. Tämän moni kokee lukemisprosessin yhdeksi vaikeimmista asioista. Tekstikokonaisuuteen syventymiseen löydät vinkkejä alempaa, tämän sivun Luetun ymmärtämisen tukeminen -osiossa.

Kun haluat kehittyä lukijana, tärkeää on lukea monipuolisesti, myös itse valittuja mielekkäitä tekstejä sekä käyttää hyväksi todettuja oppimistekniikoita säännöllisesti.

 Lukemisen taitoa voi harjoitella

Lukeminen on taito, joka paranee käytössä! Lukemisen nopeuteen ja tarkkuuteen voi harjoitellen jonkin verran vaikuttaa. Tässä joitakin vinkkejä:

 • Lue mahdollisimman paljon erilaisia tekstejä.
 • Valitse sinulle tuttu tekstilaji tai aihepiiri, tämä tukee lukemisen tarkkuutta ja nopeutta.
 • Tarinat, joissa on juoni lisäävät keskittymistä ja auttavat ennakoimaan tulevaa tekstiä.
 • Voit myös kuunnella lukemaasi tekstiä samaan aikaan kuin luet käyttäen äänikirjoja tai tietokoneen äänitukea

On hyvä muistaa, ettei lukemisen nopeus kuitenkaan ole oppimisen kannalta tärkeintä. Hyödyllisintä oppimista ajatellen on suunnittelu, tarpeen mukainen lukutapa, itselle toimivat opiskelutekniikat ja riittävä kertaaminen.

Lukemisen suunnittelu luo tilaa keskittymiselle

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Isomman lukutehtävän jaottelu pienempiin osiin on hyvä opiskelun tukikeino, jolla voi vähentää paineita ja kiireen tunnetta.

Hyvä suunnittelu tukee myös keskittymistä ja muistia. Kun tiedät, mikä osio juuri tällä lukukerralla on tarkoitus käydä läpi, ei sinun tarvitse murehtia tulevia osioita, sillä niille on suunniteltu oma aikansa.

Omaa lukemista on erityisen tärkeää pysähtyä pohtimaan uusien lukuhaasteiden edessä. Lukemiseen uutta haastetta voi tuoda opiskelun aloittaminen tai työtehtävien muutos. Nämä muutokset voivat edellyttää erilaisiin ohjeisiin ja uudenlaisiin teksteihin tutustumista. Tällöin voi tarvita lisää aikaa lukemiseen. On siis hyvä suunnitella lukemista, jotta tekstin sisäistämiselle on aikaa ja jaksamista.

Monissa oppilaitoksissa on myös mahdollista saada oppimisvaikeuksien vuoksi lisäaikaa oppimistehtäviin tai koetilanteisiin. Näitä mahdollisuuksia voi selvittää esimerkiksi oman oppilaitoksen erityisopettajalta tai opintopsykologilta.

 

Vinkkejä lukusuunnitelman tekoon ja esimerkki suunnitelmasta.

 • Varaa suunnitelman tekoon rauhallinen hetki.
 • Kirjoita lista siitä, mitä tekstejä tai kirjoja sinun tulisi lukea.
 • Voit kirjata luettavat tekstit esimerkiksi helpoimmasta työläimpään.
 • Silmäile kirjan sisällysluettelosta luvut, jotka sinun tulee lukea. Milloin kokonaisuus tulisi olla luettuna?
 • Tarkastele, kuinka pitkä on yksi luku, paljonko aikaa tarvitset sen lukemiseen?
 • Kirjaa lukuhetket viikoittain lukusuunnitelmaan.
 • Kirjaa myös kertaus. Tällöin luet muistiinpanoja, alleviivauksia, merkintöjä ja pohdit lukemaasi.
 • Sijoita haastavimmat tekstit sellaiseen kellonaikaan, kun tiedät olevasi virkein.
 • Ole rehellinen itsellesi ja tunnustele, mikä on kerralla riittävästi. Nopeus ei ole syvällisessä oppimisessa valttia!

 


Sisältö päivitetty 20.12.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons