Suoraan sisältöön

Esteettömyys

Esok-hanke – esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa

ESOK-hankkeen tavoite on korkea-asteen opetuksen ja opiskelun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden kehittäminen siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Laatua verkkoon

Laatua verkkoon on Suomi.fi-portaalin alisivusto. Sivuston kohderyhmiä ovat erityisesti julkishallinnon verkkopalveluja tuottavat ja toimittavat tahot sekä Suomi.fi:n yhteistyöverkosto. Sivustosta on hyötyä myös muille verkkopalveluja tuottaville toimijoille.

Opintopolku

Opetushallituksen palvelu kokoaa yhteen verkosta löytyvät koulutustiedot.

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla – opas työnantajalle (pdf)

Julkaisun tarkoituksena on antaa tietoa yksityisen sektorin työnantajille vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämisen edellytyksistä ja käytettävissä olevista tukimuodoista.

Ylioppilastutkintolautakunta –  Erityisjärjestelyt

Määräyksissä ilmoitetaan, miten erityisjärjestelyjä haetaan ja millä tavoin kuulovamma, luku- ja kirjoitushäiriö, sairaus, vamma ja vieraskielisyys voidaan ottaa huomioon kokeiden arvostelussa.

Englanninkielisiä sivustoja

Web Designing For Dyslexia

Ohjeita esteettömien verkkosivujen rakentamiseksi.


Sisältö päivitetty 22.06.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons