Suoraan sisältöön

Tukea työkykyyn

Työhyvinvoinnissa on tärkeää, että työn vaativuus ja yksilön kyvyt ja taidot vastaavat toisiaan.

Parhaimmillaan työnteko edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Joskus oppimisvaikeus vaikuttaa merkittävästi työkykyyn.

Vajaakuntoisuudella tarkoitetaan, että henkilön mahdollisuudet löytää sopivaa työtä, jatkaa nykyisessä työssään tai edetä ammatissaan ovat huonontuneet vamman, sairauden tai jonkin työntekoon liittyvän rajoitteen vuoksi. Vajaakuntoisuudella tarkoitetaan ensisijaisesti työhön ja työolosuhteisiin liittyviä rajoittavia tekijöitä. Vajaakuntoisuuden ohella voidaan puhua osatyökykyisyydestä.

Työvoimatoimistot tarjoavat palveluita sekä henkilöasiakkaalle että työnantajalle. Työelämäkynnystä voidaan madaltaa työkokeilulla, työvalmennuksella tai palkkatuella. Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää esimerkiksi kalliisiin apuvälineisiin.

Tukea työkykyyn saa myös työterveyshuollosta. Työterveyshuolto on keskeinen toimija kuntoutustarpeen selvittämisessä ja kuntoutukseen ohjaamisessa.


Sisältö päivitetty 11.09.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons