Suoraan sisältöön

Tukea mielen hyvinvointiin

Ihmisen hyvinvointi koostuu monesta osa-alueesta. Fyysisen terveyden ja sosiaalisten suhteiden lisäksi hyvä mielenterveys on tärkeä osa hyvinvointia.

Hyvällä mielenterveydellä tarkoitetaan, että ihminen ymmärtää omat kykynsä ja mahdollisuutensa, pärjää arkielämän haasteiden kanssa ja pystyy vaikuttamaan omaan ympäristöönsä. Hyvä mielenterveys on voimavara.

Mielenterveyteen vaikuttavat monet asiat. Mielenterveyttä suojaavat muun muassa turvallinen elinympäristö, myönteiset ihmissuhteet, hyvä fyysinen terveys, riittävän hyvä itsetunto ja ongelmanratkaisutaidot.

Oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa mielenterveyteen. Oppimisvaikeuksiin voi liittyä esimerkiksi epäonnistumisten ja erilaisuuden kokemuksia, häpeää, itsetunnon laskua, pelkoa ja kiusatuksi tulemista. Nämä kaikki ovat haasteita mielenterveydelle. Onnistumisen kokemukset jollakin elämän alueella sekä hyväksyvät ja kannustavat ihmissuhteet auttavat helpottamaan oppimisvaikeuksien mukanaan tuomia ongelmia.

Neuvoja ja apua mielenterveyden ongelmatilanteisiin

Mielenterveystalon sivusto sisältää ajankohtaista tietoa mielenterveyden ongelmiin suunnatuista palveluista Suomessa. Sivustolla on myös mahdollista esimerkiksi määritellä tarkemmin oireet, vaikeusaste sekä saada suositukset niiden hoidosta.Sisältö päivitetty 20.12.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons