Suoraan sisältöön

Oppimistyyli on itsetuntemusta

Oppimistyylillä tarkoitetaan laajasti ihmisen lähestymistapaa uuteen tai vaikeaan opittavaan asiaan.

Oppimistyyliin vaikuttavat niin yksilön omat ominaisuudet, ympäristö kuin opittava asia. Hyvä oppija osaa vaihtaa oppimistyyliä tehtävän tai tilanteen mukaan.

Oppimistyyleistä on olemassa erilaisia testejä ja kysymyslistoja. Ne ovat sisällöltään suuntaa-antavia ja auttavat parhaimmillaan tekemään havaintoja omaan oppimiseen vaikuttavista asioista. Tavallisesti puhutaan erilaisista oppimisrooleista, havaintokanavista tai kokonaisuuden hahmottamisesta.

Oppimistyylien pohtiminen voi auttaa löytämään uusia keinoja opiskeluun. On kuitenkin hyvä huomata, että varsinkin laajan tehtävän eri vaiheet voivat vaatia erilaisia lähestymistapoja.

Temperamentti

Uusien asioiden lähestyminen on toisille helpompaa kuin toisille. Ihmiset eroavat myös siinä, miten joustavasti he osaavat vaihtaa tehtävästä tai tilanteesta toiseen tai miten sinnikkäitä he ovat. Näitä piirteitä kutsutaan temperamentiksi.

Temperamentti on yksi selitys sille, miksi ihmiset toimivat eri tavalla samanlaisissa tilanteissa. Vaikka temperamenttipiirteet ovat suhteellisen pysyviä ominaisuuksia, esimerkiksi sinnikkyyttä tai joustavuutta voi myös opetella. Temperamentin huomioiminen eri tilanteissa voi auttaa ymmärtämään omaa ja toisten toimintaa.

Opiskeluympäristö

Ihmisillä voi olla erilaisia mieltymyksiä opiskelupaikan tai -ajan suhteen. Jos ihminen on helposti häiriintyvä, hänen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota opiskeluympäristöön; sen valaistukseen, äänettömyyteen tai viihtyisyyteen. Jotkut kuuntelevat mielellään musiikkia opiskellessaan, toiset taas vaativat ehdotonta hiljaisuutta. Osa miettii opittavia asioita mieluiten jonkun toisen kanssa, osa pohtii niitä itsekseen. Jollekin on tärkeää osallistua aktiivisesti keskusteluun, joku haluaa seurata sitä mieluummin sivusta.

Aistit ja oppiminen

Joskus kiinnitetään huomiota myös siihen, millä aisteilla uutta tietoa vastaanotetaan ja työstetään. Tavallinen jako on puhua näkemällä, kuulemalla tai tekemällä oppimisesta. Monikanavaisuudella tarkoitetaan, että hyödynnetään useampaa aistia oppimisen tukena. Eri aistien kautta hankitut havainnot ja kokemukset voivat tukea esimerkiksi muistamista.


Sisältö päivitetty 29.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons