Suoraan sisältöön

Oppimisen taidot – hyviä vinkkejä!

Oppimisen taitoja voi oppia ja harjaannuttaa tietoisesti. Mitä paremmin tuntee omat tapansa oppia, sitä parempiin oppimistuloksiin pääsee.

Oppimisen taitoihin vaikuttavat itsetuntemus eli käsitys itsestä oppijana, tieto omista motivaatiota ja keskittymistä edistävistä asioista sekä ajankäytön suunnittelu.

Opiskelutaitoja ovat kyky etsiä uutta tietoa eri lähteistä, tiedon omaksuminen, merkityksien ymmärtäminen ja mieleen painamista ja palauttamista tukevien taitojen ja tekniikoiden käyttö. Opiskelutaitojen harjoittelun tavoitteena on kyky käyttää uutta tietoa tai taitoa valikoiden ja joustavasti omien tavoitteidensa mukaisesti.

Palaute tukee oppimisen taitoja

Pelkästään omat kokemukset eivät aina anna riittävää palautetta, oliko käytetty työskentelytapa tai -aika oikea suhteessa tavoitteisiin ja oppimisen tuloksiin. Ulkopuolinen palaute voi olla hyödyllistä tietyn menetelmän tai työskentelytavan arvioinnissa ja tukena.

Voit ottaa vinkkejä myös oheisesta oppaasta, jonka tarkoitus on auttaa sujuvampaan opiskeluun: Opas sujuvampaan opiskeluun


Sisältö päivitetty 28.10.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons