Suoraan sisältöön

Esittelyssä AKI – aikuiskoulutus kohti inkluusiota

Kun tarkastellaan opiskelua haittaavia tekijöitä ja niistä selviämistä, näkökulmana on lasten ja nuorten oppiminen. Usein aikuiset jäävät tässä keskustelussa sivurooliin. Tietoa oppimisvaikeuksista tarvitsevat sekä opiskelevat aikuiset että heitä ohjaavat opettajat ja kouluttajat.

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakoulutus järjestää opetushallituksen rahoittamana koulutushankkeen AKI – aikuiskoulutus kohti inkluusiota.

Hankkeeseen sisältyy viisi koulutuskokonaisuutta, joista kolme ensimmäistä on jo pidetty kevään 2014 aikana ja kaksi viimeistä toteutetaan syksyllä 2014.

Nykyinen rakennemuutos tuo mukanaan yhä enemmän aikuisten koulutustarpeita, kun olemassa olevaa päivitetään ja/tai uutta osaamista hankitaan. Samassa yhteydessä tarve aikuisten oppimisvaikeuksien tukemiseen on kasvanut: oppimisvaikeuksia tunnistetaan aikaisempaa enemmän ja niistä ollaan tietoisia. Tietoa oppimisvaikeuksista tarvitsevat sekä opiskelevat aikuiset että heitä ohjaavat opettajat ja kouluttajat.

Ensimmäinen teema oli lukivaikeuksisen opiskelijan opettaminen ja ohjaaminen. Osallistujat pitivät luennoitsijoiden tuomista erilaisista ja monipuolisista näkökulmista sekä konkreettisten esimerkkien käytöstä. Osallistujat kokivat saaneensa uutta tietoa lukivaikeuksista. Koulutuksella on ollut merkitystä, sillä useampi osallistuja kuvasi haluaan muuttaa toimintaansa koulutuksen perusteella. ”Sain asennetta, motivaatiota sekä uusia näkökulmia.”

Toisessa teemassa matemaattiset oppimisvaikeudet ammatillisessa opetuksessa jatkoimme koulutuspäivien toteuttamiseen valitsemaamme toteutusta. Etsimme asiantuntijaluennoitsijoita, jotka tarkastelevat päivän teemaa eri näkökulmista. Tätä tapaa haluamme jatkaa, sillä se tuntuu antavan osallistujille ajateltavaa ja eväitä oman työn kehittämiseen. Varsinkin matematiikan oppimisessa esiintyvien vaikeuksien vaikutus tulevaan opintopolkuun herätti kiinnostusta ja keskustelua.

Tarkkaavaisuusvaikeuksisen opiskelijan ohjaaminen ja opettaminen päätti kevään seminaarit. Päivän rakenteessa noudatettiin hyväksi todettua kaavaa, mutta uutena vivahteena päivässä oli kokemusasiantuntijan osuus, joka keräsi paljon positiivista huomiota. Päivä avasi osallistujille hyvin sen mistä tarkkaavaisuusvaikeuksissavoi olla kyse.

Kaikissa jo pidetyissä ja myös tulevissa koulutuskokonaisuuksissa tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä oppimisen esteistä. Tavoittelimme uuden tutkitun tiedon jakamista eri aiheista. Toinen merkittävä tavoite oli saada osallistujat pohtimaan oman työnsä kehittämistä. Molemmissa tavoitteissa olemme onnistuneet hyvin. Palautteet ja palautetut oppimistehtävät vahvistavat käsitystämme.

Mielestäni yksi asia vahvistui; oli kyse sitten opiskelijan ominaisuuksista, sairaudesta tai elämän tilanteesta tärkeintä olisi mahdollisuus kohdata ja ohjata opiskelijaa yksilönä”.

Kirjoittaja Ari Jussila, TAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu


Sisältö päivitetty 09.08.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons