Suoraan sisältöön

Tarkkaavuuden vaikeus

Tarkkaavuuden vaikeuksia voi esiintyä eri asteisina.

Kun kyseessä ovat hyvin suuret vaikeudet, voidaan puhua aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä eli ADHD:sta (englanniksi attention deficit hyperactivity disorder). Tarkkaavuuden vaikeuksien ohella voi häiriön nimen mukaisesti esiintyä ylivilkkautta.

Tarkkaavuushäiriö voi kuitenkin esiintyä myös ilman ylivilkkautta. Usein aikuisuuteen mennessä ylivilkkaus vähenee, mutta myös lapsilla voi esiintyä tarkkaavuushäiriötä ilman merkittävää ylivilkkautta.

Tarkkaavaisuusongelmien rinnalla esiintyy usein erilaisia oppimisvaikeuksia. Toisaalta myös muiden erityisten oppimisvaikeuksien yhteydessä esiintyy usein varsinaista tarkkaavuushäiriötä lievempää tarkkaavuusongelmaa.

Ongelmia voi ilmetä tarkkaavuuden säätelyn ja toiminnan ohjauksen eri osa-alueilla, kuten tarkkaavuuden kohdentamisessa ja ylläpitämisessä sekä esimerkiksi toiminnan suunnittelun, tavoitteisuuden ja vireystilan säätelyssä.

Keskittyminen voi olla herkästi häiriintyvää, eikä henkilö jaksa paneutua yhteen asiaan pitkäksi aikaa kerrallaan. Ajatus voi lähteä harhailemaan ja saattaa hypellä tehtävästä toiseen. Tehtävien loppuun saattaminen voi olla hankalaa ja yksitoikkoisten tehtävien tekeminen ja yksityiskohtien viimeisteleminen voi tuntua ylivoimaiselta.

Tarkkaavuushäiriön taustalla on biologisia tekijöitä, jotka voivat olla perinnöllisiä tai liittyä raskauden tai synnytyksen aikaisiin ongelmiin.

 

Tarkkaavuuden osa-alueet -infograafi

Lataa tästä tarkkaavuuden osa-alueet -infograafi.


Sisältö päivitetty 20.12.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons