Suoraan sisältöön

Kirjallisuutta aikuisten oppimisvaikeuksista

Yleistä oppimisvaikeuksista

Ahonen Timo, Aro Mikko, Aro Tuija, Lerkkanen Marja-Kristiina, Siiskonen Tiina (toim.). Oppimisen vaikeudet. Otavan kirjapaino, 2019.
Ahonen Timo, Haapasalo Seija. Oppimisvaikeudet. Teoksessa: Rissanen P, Kallanranta T & Suikkanen A (toim.) Kuntoutus, 2.p. Duodecim, 2008, s. 489-506.

Aro, T., Eklund, K., Eloranta, A.-K., Närhi, V., Korhonen, E. & Ahonen, T. (2019). Associations Between Childhood Learning Disabilities and Adult-Age Mental Health Problems, Lack of Education, and Unemployment. Journal of Learning Disabilities, 52(1), 71-83.

Aro Tuija, Siiskonen Timo, Ahonen Timo (toim). Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-kustannus, 2007.

Kalakoski Virpi. Muistikirja. Edita, 2007.

Korkeamäki Johanna. Aikuisten oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymiseen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 83/2010.

Lehtokoski Anne. Aikuisen ADHD ja aivojen arvoitus. Tammi, 2004.

Lyytinen Heikki, Ahonen Timo, Korhonen Tapio, Korkman Marit, Riita Tytti(toim.). Oppimis­vaikeudet. Neuropsykologinen näkökulma, 2.p. WSOY, 2002.

Niemelä Anna. ”Joutuu vähän taisteleen.” Tutkimus vammaisten ja kuurojen nuorten koulutuspoluista. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus 29/2007.Verkkoversio.

Nissilä Leena, Sarlin Hanna-Mari. Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Opetushallitus, 2009.

Numminen Heli. Muisti ja lukeminen. Teoksessa Leealaura Leskelä ja Hannu Virtanen (toim.). Toisin sanoen – selkokielen teoriaa ja käytäntöä (Opike-sarja). Kehitysvammaliitto, 2006.

Närhi Vesa, Seppälä Heikki, Kuikka Pekka (toim.). Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Niilo Mäki instituutti 2010.

Paananen Soili. Dysleksia, identiteetti ja biografinen oppiminen. Dysleksia aikuisen elämänkerronnassa. Acta Universitatis Lapponiensis 107, 2006.

Strandén Kaisa (toim.). Ei tyhmä vaan erilainen oppija: oppimisvaikeuksien kokeminen, syyt, esiintyvyys ja kuntoutus. Stakes, 1997.

Oppaita ja käsikirjoja

Apuvälineitä erilaisen oppijan arkeen – äänikirjasta älykynään, läppäristä lankakerään, nauhurista navigaattoriin. Erilaisten oppijoiden liitto, 2010.

By Oddbjørn. MEMO. Helppo tapa parantaa muistia. Bazar, 2008.

Erilaisen oppijan käsikirja. Erilaisten oppijoiden liitto ry, Lukineuvola -hanke. Gummerus, 2007.

Leskelä Leealaura, Virtanen Hannu (toim.) Toisin sanoen. Selkokielen teoriaa ja käytäntöä (Opike-sarja). Kehitysvammaliitto, 2006.

LUKKI-kansio. Avaimia luki-lukkoihin (toim.). Turun kristillisen opiston säätiö, 2004.

Numminen Heli, Sokka Laura. Lapsellani on oppimisvaikeuksia. Edita, 2009.

Tunnistaminen

Holopainen Leena, Kairaluoma Leila, Nevala Jukka, Ahonen Timo, Aro Mikko. Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutti, 2004.

Korkeamäki Johanna, Reuter Anni ja Haapasalo Seija. Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen, arviointi ja kuntoutus. Kuntoutussäätiön työselosteita 40/2010.

Nevala Jukka, Kairaluoma Leila, Ahonen T, Aro Mikko, Holopainen Leena. Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutti, 2006.

Nukari Johanna. Aikuisten oppimisvaikeuksien psykologinen arviointi. Kuntoutussäätiön työselosteita 39/2010. Verkkoversio.

Kuntoutus

Ahonen Timo, Aro Tuija (toim.). Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Atena, 1999.

Haapasalo Seija, Korkeamäki Johanna. Kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Opi oppimaan-hankkeen väliraportti. Kuntoutussäätiön työselosteita 38/2009.

Haapasalo Seija, Salomäki Jukka. ”On kuin kivi olisi vierähtänyt sydämeltä”. Kokemuksia aikuisten erilaisten oppijoiden ryhmäkuntoutuksesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 64/2000.

Reiterä-Paajanen Ulla ja Haapasalo Seija. Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona. Kuntoutussäätiö, 2010. Verkkoversio.

Saarelainen Anna-Leena ja Haapasalo Seija. Ryhmästä voimaa aikuisten oppimisvaikeuksiin. Kuntoutussäätiö, 2010. Verkkoversio.

Oppilaitoksissa

Kairaluoma Leila, Ahonen Timo, Aro Mikko, Kakkuri Irma, Laakso Kirsti, Peltonen Marjukka, Wennström Kaija (toim.). Lukemalla ja tekemällä. Opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille. Niilo Mäki Instituutti, 2008.

Moilanen Kari. Yli esteiden. Oppimisvaikeudet ja vieraat kielet. Tammi, 2002.

Räsänen Pekka, Kupari Pekka, Ahonen Timo, Malinen Paavo (toim.). Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Niilo Mäki Instituutti, 2004.

Takala Marjatta, Kontu Elina (toim.). Luki-vaikeudesta lukitaitoon. Yliopistopaino, 2006.

Työpaikoilla, tukipalveluissa ja muissa palveluissa

Ala-Kauhaluoma Mika, Laurila Heidi, Haapasalo Seija. Oppimisvaikeudet tukipalvelun haasteena. Lukineuvola-hankkeen arviointitutkimus. Kuntoutussäätiön työselosteita 35/2008.

Koskimies Karoliina, Hautaluoma Marja (toim.). Valmennuksessa erilainen oppija – välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, 2009.

Laine Anne, Lund Aija, Mäkipere Elina (toim.). Oppimisvaikeuksinen asiakas. Oppimisvaikeudet ja kohtaaminen työhallinnossa.Satakunnan TE-keskuksen julkaisusarja 1/2008.

Lehtoranta Pirjo, Leivo Harri, Haapasalo Seija. Miten ohjaat työssäoppijoita. Terttu-projektissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille. Kuntoutussäätiö, 2003

Lukivaikeusko terveydenhuollon asia? Korvatulehduksista kouluhaluttomuuteen, unihäiriöistä uupumiseen. Erilaisten oppijoiden liitto ry, Lukineuvola-hanke, 2006.


Sisältö päivitetty 05.01.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons