Suoraan sisältöön

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisessa tutkimuksessa kartoitetaan henkilön tiedonkäsittelyä eli kognitiota, käyttäytymistä ja tunnesäätelyä. Tutkimuksella arvioidaan näissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia, muutoksien luonnetta, niiden vaikeusastetta ja haittaavuutta. Neuropsykologisen tutkimuksen toteuttaa neuropsykologi.

Neuropsykologisella tutkimuksella voidaan arvioida oppimisvaikeuksia. Tutkimus on perusteltua tehdä silloin, kun ongelmat ovat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta laajempia ja ilmenevät häiritsevinä myös esimerkiksi muistin, keskittymisen tai näönvaraisten taitojen alueella.

Laaja tutkimus on paikallaan myös silloin, kun alustavien tai lyhyempien kartoitusten, kuten lukitestin, tulokset eivät anna riittävää selitystä koetuille ongelmille esimerkiksi opinnoissa tai tietyissä työtehtävissä.

Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan taitojen lisäksi muun muassa päättely- ja muistisuoriutumista, toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden säätelyn toimintoja sekä kielellisiä ja näönvaraisia taitoja.

Neuropsykologisia tutkimuksia tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa, kuntoutuslaitoksessa tai yksityisellä palveluntuottajalla. Neuropsykologien yhteystietoja löydät Psykologiliiton sivuilta.

Tutkimus on mahdollista saada esimerkiksi lähetteellä julkisen terveydenhuollon, työvoimapalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kautta. Jos asiakas maksaa tutkimuksensa itse, tarvitaan Kelan korvausta varten lähettävän lääkärin lähete. Ilman lähetettä asiakas maksaa kaikki kulut itse. Myös vakuutusyhtiöt tai työterveyshuolto saattavat korvata neuropsykologisesta tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset.

 

Mitä neuropsykologia tarkoittaa?

Neuropsykologia on psykologiaan kuuluva tieteenala, joka tutkii ihmisen tiedonkäsittelyä eli kognitiota, tunnesäätelyä ja käyttäytymistä sekä näiden välisiä suhteita. Kliininen neuropsykologia selvittelee aivotoiminnan häiriöiden vaikutuksia näihin toimintoihin.

Lisätietoa neuropsykologiasta: http://www.neuropsykologia.fi/fi/neuropsykologia


Sisältö päivitetty 28.06.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons