Suoraan sisältöön

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Oppilaitoksissa on opiskelujen tueksi erilaisia ohjaus- ja neuvontapalveluita.

Opintojen aikana tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS/HOJKS). Sen laatimiseen saa yleensä apua. Opiskelusuunnitelmassa kannattaa huomioida esimerkiksi opintoihin liittyvä lisäajan tarve.

Opiskelijahuollon tehtävänä on tukea opiskelijoiden hyvinvointia. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluu eri alojen asiantuntijoita. Opinto-ohjaajilta, opintopsykologeilta ja kuraattoreilta saa lyhytkestoista tukea opiskeluvaikeuksiin tai muihin opintoja vaikeuttaviin asioihin.

Korkeakouluissa on usein nimetty yhteyshenkilö, joka vastaa vammaisten ja erilaisten oppijoiden asioista. Yhteyshenkilöltä voi tiedustella koulun esteettömyyskäytäntöjä. Häneen kannattaa olla myös yhteydessä, jos kokee joutuneensa oppimisvaikeutensa vuoksi epäedulliseen asemaan tai joutuu kohtaamaan epäasiallista käyttäytymistä.


Sisältö päivitetty 28.10.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons