Suoraan sisältöön

”Elämä voi oikeasti muuttua paremmaksi tämän myötä” – Kuntoutussäätiön maksuttomat oppimisvaikeuksien tukiryhmät aikuisille

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksessa on jo useita vuosia järjestetty maksuttomia tukiryhmiä oppimisen vaikeuksia kokeville aikuisille. Ryhmän käyneet suosittelevat mielellään ryhmiä myös muille oppimisen haasteita kokeville. Moni kokee, että olisi hyötynyt ryhmästä jo paljon aikaisemmin.

”Todella arvokas kokemus. Sain tukea, perspektiiviä ja vinkkejä. Vaikka nimessä kulkee oppiminen ja sillä tapaa viittaus oppimisvaikeuksiin, sopii ryhmä todella hyvin kaikille, joita sen teemat puhuttelevat tavalla tai toisella.”

Ryhmät ovat psykologien ohjaamia ja niihin sisältyy tiedonantoa, vertaiskeskusteluja ja harjoituksia. Ryhmistä voi valita joko pelkästään oppimiseen painottuvan OPPI-ryhmän tai oppimisen lisäksi mielenterveyden teemoja käsittelevän OPPI & MIELI -ryhmän. Ryhmiä pyritään toteuttamaan sekä kasvokkaisina että etänä.

Ryhmiin ei tarvita diagnoosia tai lähetettä – oma kokemus oppimisen (tai vaikkapa keskittymisen tai toiminnanohjauksen) haasteista riittää. Ainoa edellytys osallistumiselle on riittävä suomen kielitaito ja mahdollisuus sitoutua ryhmään. Etäryhmään osallistuja tarvitsee lisäksi laitteen, jossa on verkkoyhteys sekä toimiva kamera ja mikrofoni.

”Todella hyvä ryhmä kohdata ja tarkastella haasteita.” 

Ryhmiin onkin hakeutunut hyvin erilaisia ihmisiä. Osalla osallistujista on jo varhain todettu oppimisvaikeus, osalla vaikeudet on tunnistettu hiljattain ja osa vasta miettii, mitä omien haasteiden taustalla voisi olla. Osallistujien ikä vaihtelee vasta täysi-ikäistyneistä eläkeikäisiin.

Keskimääräinen ryhmäläinen on kuitenkin noin 29-vuotias aikuinen, joka opiskelee tai pyrkii opintoihin. Osa on työelämässä tai pyrkii sinne, mutta kaikilla ei ole ajankohtaisesti työtä tai opiskelutavoitetta.

”Suosittelen ryhmää kaiken ikäisille riippumatta elämäntilanteesta. Ei ole väliä onko koulua käyvä, töissä vai työtön. Neuroepätyypillisille ryhmän teemat ovat erityisen tärkeitä.” 

Ohjaajien kokemuksen mukaan hyvinkin erilaisten henkilöiden on mahdollista saada ryhmässä tukea toisiltaan sekä vinkkejä hyväksi havaituista tavoista pärjätä erilaisten ongelmien kanssa. Moni huomaa ryhmässä, että ei olekaan haasteidensa kanssa yksin.

Ryhmätapaamisten lisäksi jokainen osallistuja asettaa yhdessä ohjaajan kanssa itselleen henkilökohtaisen tavoitteen, jota edistää ryhmän aikana. Tavoitteet voivat liittyä suoraan opiskeluun tai työelämään, mutta yhtä hyvin tavallisen arjen helpottamiseen.

Ryhmien toimivuutta kehitetään jatkuvasti muun muassa tieteellisen tutkimuksen ja osallistujien palautteen kautta. Kansainvälisestikin esiteltyjen ilahduttavien alustavien tutkimustulosten perusteella oppimisvaikeuksia kokevien aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi lisääntyvän tukiryhmän aikana.

”Ryhmään osallistuminen ylitti odotukseni. Muiden vertaistuki oli arvokasta ja nosti itsetuntoani. Suosittelen ryhmään osallistumista lämpimästi!”

Ryhmäläisiltä saadussa palautteessa korostuu vuodesta toiseen vertaistuki ja siitä saadut kohdatuksi ja ymmärretyksi tulemisen tunteet. Muita tärkeiksi koettuja asioita ovat keskustelut, vinkit, tekniikat ja tieto, mutta nämä nousevat harvoin kaikkein tärkeimmäksi ryhmän anniksi yksittäisten osallistujien arvioissa.

”Osallistukaa! Elämä voi oikeasti muuttua paremmaksi tämän myötä :)”

Ryhmiin on usein hyvin tilaa eikä yhteydenotto sido vielä mihinkään. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jos mietit, voisiko ryhmä sopia sinulle tai asiakkaallesi.

Tekstissä esiintyvät lainaukset on julkaistu palautteen antajan luvalla.

 

Kirjoittajat:

Johanna Stenberg, neuropsykologi, Kuntoutussäätiö

Minna Parkkila, psykologitutkija, neuropsykiatrinen valmentaja, Kuntoutussäätiö

Kiinnostuitko ryhmästä?

Syksyn 2024 ryhmät:

Ryhmiin on jatkuva haku.

Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse: oppimisentuki@kuntoutussaatio.fi.

Otamme yhteyttä syksyn 2024 ryhmistä kiinnostuneisiin alkusyksystä.

Haluatko lisätietoa?

Tule 22.8.2024 kuuntelemaan infotilaisuutta Oppimisen tuen keskuksen maksuttomista palveluista ja tulevista ryhmistä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä.


Sisältö päivitetty 07.06.2024

Jaa sivu!

Simple Share Buttons