Suoraan sisältöön

Oppimisen tuen keskuksen tukiryhmien aikana vointi kohenee – tutkimustuloksia esittelemässä Thessalonikissa

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksessa on jo useita vuosia järjestetty tukiryhmiä oppimisen vaikeuksia kokeville aikuisille. Ryhmät ovat psykologien ohjaamia ja niihin sisältyy tiedonantoa, vertaiskeskusteluja ja harjoituksia.

Ryhmiin osallistuvilta henkilöiltä kerätään ryhmän aikana paljon tietoa, jotta voidaan tieteellisesti tutkia, miten interventio palvelee tarkoitustaan. Syyskuun lopussa esittelimme kansainvälisessä neuropsykologian kongressissa (FESN-HNPS2023) tutkimusta, jossa selvitettiin ryhmäintervention mahdollisuuksia tukea oppimisvaikeuksiin apua hakevien aikuisten psykososiaalista hyvinvointia.

Johanna Stenberg taustalla posteri

Oppimisen tuen keskuksen psykologien toteuttamaan tutkimukseen osallistui 70 henkilöä (16─52 vuotta, 73 % naisia), joilla oli neuropsykologisesti varmennettuja oppimisvaikeuksia. Tutkimushenkilöt osallistuivat itse ilmoitettujen haastealueiden perusteella joko pääasiallisesti oppimisvaikeuksiin keskittyvään interventioon (OPPI-ryhmä) tai sekä oppimisvaikeuksiin että psyykkiseen hyvinvointiin keskittyvään interventioon (OPPI&MIELI-ryhmä). Sekä ennen ryhmän alkamista että ryhmän jälkeen tutkimushenkilöt arvioivat omaa psykososiaalista hyvinvointiaan vastaamalla itsearviointikyselyihin itsetunnon (RSES-mittari), resilienssin (RS), elämänlaadun (EuroHIS-8) ja psyykkisen kuormituksen (CORE-10) osalta. Tutkimus toteutettiin vuosien 2019–2022 aikana.

Molemmilla ryhmillä itsearvioitu itsetunto, resilienssi ja elämänlaatu vahvistuivat ryhmän aikana ja koettu psyykkinen kuormitus oli ryhmän päättyessä vähäisempää kuin lähtötilanteessa. OPPI-ryhmäläisten arviot näistä psykososiaalisen hyvinvoinnin osa-alueista olivat keskimäärin parempia kuin OPPI&MIELI-ryhmän arviot molemmissa arviointiajankohdissa.

Oppimisen tuen keskuksen psykologit
Kuvassa vasemmalta Minna Parkkila, Johanna Stenberg, Johanna Nukari, Erja Poutiainen

Ilahduttavana tuloksena oppimisvaikeuksia kokevien aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi näyttää siis lisääntyvät tukiryhmän aikana. Koska tutkimusasetelmasta puuttui vertailuryhmä, emme valitettavasti voi täysin tietää, vaikuttaako juuri ryhmäinterventio psykososiaalisen hyvinvoinnin kohenemiseen. Joka tapauksessa voimme tutkimuksen pohjalta todeta, että ryhmissämme on potentiaalia osallistujien psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Aikuisten oppimisvaikeuksiin on tällä hetkellä hyvin vähän tukipalveluita tarjolla. Kuntoutussäätiön OPPI- ja OPPI&MIELI-ryhmistä saatu palaute on erittäin hyvää ja moni osallistuja toivoo, että olisi saanut vastaavanlaista tukea jo aiemmin elämässään. Tällaista toimivaa ja erittäin matalan kynnyksen tukimuotoa olikin ilo esitellä myös maailmalla. Oman tutkimuksen esittelemisen lisäksi kongressi oli erinomainen mahdollisuus tutustua uusimpaan neuropsykologian alan tutkimukseen ja verkostoitua maailmalla työskentelevien kollegoiden kanssa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen OPPI- ja OPPI&MIELI-ryhmiin:
https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/tukea/#ryhmamuotoinentuki

Kirjoittaja

Johanna Stenberg, neuropsykologian erikoispsykologi, PsM
Oppimisen tuen keskus, Kuntoutussäätiö


Sisältö päivitetty 10.10.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons