Suoraan sisältöön

Oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien kartoittaminen monella kielellä – KOMO-kyselyn käännökset

Suomeen suuntautuvan muuttoliikkeen myötä yhteiskunnassamme puhutaan yhä enemmän eri kieliä. Oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien kartoittaminen voi olla tavanomaista haastavampaa tilanteissa, joissa vaikeuksia kokeva henkilö puhuu suomea vieraana kielenä tai yhteinen kieli puuttuu.

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksen KOMO-kyselyn (kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista) käännösten on tarkoitus tukea oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien tunnistamista ja niistä keskustelemista tilanteissa, joissa kyselyn täyttäjän äidinkieli ei ole suomi. Kysely on käännetty ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Parhaillaan työstetään myös arabiankielistä käännöstä.

KOMO-kysely on tarkoitettu tueksi nuorten aikuisten oppimisvaikeuksien ja mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja puheeksi ottamisessa. Kysely on suunnattu ammattilaisten käyttöön ja sen tulokset ovat suuntaa-antavia. Niiden perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä kognitiivisen erityisvaikeuden tai psyykkisen häiriön esiintyvyydestä.

 

Oppimisen ja mielenterveyden käsitteet ovat sidoksissa kulttuuriin

KOMO-kyselyn käsitteet perustuvat länsimaiseen tapaan ymmärtää oppimisen ja mielenterveyden vaikeuksia, mikä tulee ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa.

Käsitykset mielenterveydestä ja tunteista vaihtelevat kulttuureissa vallitsevien normien ja uskomusten mukaan. Esimerkiksi länsimaisessa kulttuurissa surullisuuden ja epäonnistumisen kaltaiset tunteet ja mielialat yhdistetään usein masennuksen oireisiin. Kuitenkin joissakin ei-länsimaisissa kulttuureissa tällaisten psykologisten oireiden sijaan voivat korostua keholliset tai fyysiset oireet, kuten sydämeen liittyvät ongelmat.

Kuten suomenkielisessä versiossa, myös KOMO:n käännöksiä käytettäessä saatuja vastauksia on aina hyvä täsmentää haastattelun avulla. Kehityksellisiä oppimisvaikeuksia epäillessä on aina syytä selvittää, onko vastaajan elämäntilanteessa tai -historiassa tekijöitä, jotka todennäköisemmin selittävät kyselyssä esiin nousseita vaikeuksia.

Henkilöllä, joka ei puhu suomea tai puhuu sitä vieraana kielenään, ei välttämättä ole käytössään sellaista suomen kielen sanastoa, jolla voisi kuvata oppimiseen tai mielenterveyteen liittyviä haasteitaan. Ammattitulkin käyttö on tarpeen, jos henkilön kielitaito ei riitä asioiden selvittämiseen. Tällöin voidaan ehkäistä mahdollisia väärinkäsityksiä ja kielellinen tasa-arvo toteutuu paremmin.

 

 

Keräämme tietoa KOMO:n käytöstä:

Oletko käyttänyt KOMO -kyselyä tai sen käännöksiä työssäsi? Kerro myös halutessasi, millä alalla työskentelet. Mille muille kielille KOMO olisi tarpeellista kääntää? Vastaa alla olevaan kommenttiboksiin tai sähköpostilla: oppimisentuki@kuntoutussaatio.fi.

 

Lisätietoa:

KOMO-kysely, sen käännökset sekä ohjeistukset kyselyn käyttöön usealla kielellä

Kirjoittaja:

Elina Naamanka

psykologitutkija

Oppimisen tuen keskus

Kuntoutussäätiö

 


Sisältö päivitetty 09.12.2019

Jaa sivu!


Kommentoi artikkelia

Simple Share Buttons