Suoraan sisältöön

adminoppim

LueUutiset - 2.12.2021

Oppi-digi: Tarkkaavuuden tukeminen -infograafi on julkaistu!

Kuntoutussäätiön Oppi-digi-hankkeessa toteutettiin infograafi tarkkaavuuden tukemisesta. Infograafista on saatavilla sähköinen ja tulostettava versio. Infograafista löytyy vinkkejä, joita voi kokeilla oman keskittymisen parantamiseksi. Sitä voi myös hyödyntää asiakastyössä. Lataa infograafi tästä. ”Tarkkaavuuden tukeminen” sekä muut infograafit löydät myös Oppimisen tuen keskuksen sivuilta.


LueUutiset - 20.9.2021

Oppi-digi: Tarkkaavuuden osa-alueet -infograafi on julkaistu!

Kuntoutussäätiön Oppi-digi-hankkeessa toteutettiin infograafi tarkkaavuuden osa-alueista. Infograafista on saatavilla sähköinen ja tulostettava versio, jota saa hyödyntää vapaasti. Infograafin avulla voi esimerkiksi pohtia, millaisilla alueilla tarkkaavuuden haasteet itsellä ilmenevät. Sitä voi myös hyödyntää asiakastyössä. Lataa infograafi tästä. ”Tarkkaavuuden osa-alueet” sekä muut infograafit löydät myös Oppimisen tuen keskuksen sivuilta.


LueBlogit ja vlogit - 15.9.2021

Oppimisvaikeuksien kanssa yliopistossa

Olen kolmekymppinen nainen. Virallisina diagnooseina minulla on kasvosokeus, laaja-alainen hahmotuksen vaikeus, dysleksia ja ADHD. Muistan päiväkoti-ikäisenä ajatelleeni, että päässäni on liikaa ajatuksia, ja sitten unohdan ne ensimmäiset ajatukset, koska lisää tulee koko ajan. Sitten suutun, kun mikään ei onnistu. Suuttuminen oli siinä kohdassa käynyt jo, oli lyöty kaveria päähän lapiolla tai heittäydytty maahan. Ei siihen […]


LueBlogit ja vlogit - 23.8.2021

Oppi-digi: Vieraiden kielten ja muistin pulmia – nuorten ja aikuisten lukivaikeus ilmenee hyvin vaihtelevasti

Lukemiskyvyn häiriön, eli lukivaikeuden, keskeinen piirre on sanojen lukemisen hankaluus, mutta käytännössä vaikeudet näkyvät kuitenkin kirjavasti ja yksilöllisesti. Kuntoutussäätiön neuropsykologi Johanna Nukari kertoi Oppi-Digi hankkeen webinaarissa lukivaikeuden yhteydessä ilmenevistä haasteista opinnoissa ja työssä. Lukivaikeus on kehityksellinen oppimisvaikeus, jonka tausta on neurobiologinen. Siihen liittyy kognitiivisten toimintojen hankaluuksia: usein on vaikea mieltää millaisia äänteitä ja tavuja sanat […]


LueUutiset - 7.10.2020

Spiral-menetelmästä saatavilla nyt oppimisvaikeudet-versio!

Spiral Oppimisvaikeudet -versio on julkaistu. Spiral Oppimisvaikeudet soveltuu tavoitteen asettelun tueksi nuorille ja aikuisille, jotka kokevat oppimisessaan haasteita. Oppimisvaikeuksiin suunnatut kysymyskortit ja vastaulomake ovat ladattavissa Spiral-menetelmän nettisivuilta. Sivuilta löydät myös muut versiot.   Spiral-menetelmä on ilmainen ja helppokäyttöinen työkalu tavoitteellisen kuntoutuksen tueksi. Lautapelissä kuntoutujat arvioivat itse omaa toimintakykyään ja alueita, joihin he toivoisivat eniten muutosta. […]


LueUutiset - 2.9.2020

Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista (KOMO) saatavilla nyt sähköisenä

Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista (KOMO) on julkaistu nyt sähköisessä muodossa. Sähköinen KOMO eli E-KOMO sisältää samat kysymykset, kuin alkuperäinen kysely. Vastaaja voi täyttää kyselyn ammattilaisen kanssa yhdessä tai itsenäisesti, esimerkiksi kotona. Näin E-KOMO soveltuu hyvin myös etämuotoisiin tilanteisiin. Tästä pääset E-KOMO:on. E-KOMO sekä ammattilaisille suunnatut käyttöohjeet löytyvät myös Oppimisen tuen keskuksen sivuilta.    KOMO-kysely on […]


LueUutiset - 24.6.2020

Ajankohtaista tutkimustietoa: Kuinka saavuttaa akateemista menestystä lukemisen ja kirjoittamisen ongelmista huolimatta?

Korkeasti koulutetut (keskimäärin 15 vuotta muodollista koulutusta) aikuiset, joilla on lukivaikeus, voivat kompensoida lukemisen ydinhankaluuksiaan kolmen eri strategian avulla lukiessaan akateemista tai monimutkaista tekstiä. Vaikeuksia kompensoidaan hitaan ja panostavan lukemisen, tekstin sisällöllisen rakenteen hyödyntämisen sekä kielellisten päättelytaitojen avulla. Edellä mainitut tulokset selvisivät vertaisarvioidusta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin korkeasti koulutettujen aikuisten lukemisen taitoja ja sosioemotionaalista hyvinvointia. Tutkimuksen […]


LueUutiset - 16.6.2020

Mielipaikoista mielirauhaa -videot: tutustu ympäristön mahdollisuuksin mielen rentouttamisessa

Mielipaikasta mielirauhaa -videot ovat nyt julkaistu Oppimisvaikeus.fi-sivustolla. Videoilla psykologi, psykoterapeutti Leena Boltar kertoo ympäristön vaikutuksista mieleen sekä ohjaa rentoutusmielikuvaharjoituksen omasta mielipaikasta.


LueUutiset - 10.6.2020

Ajankohtaista tutkimustietoa: Millaiset tekijät edistävät autismikirjon henkilöiden menestymistä työelämässä?

Autismikirjon henkilöiden työllistymisestä sekä heidän tuen tarpeistaan työelämässä on vähän tutkittua tietoa. Työllistymisen onnistumista lisääviä yksilö- ja organisaatiotekijöitä kartoittaneessa laadullisessa tutkimuksessa ilmeni etenkin kolme teemaa, jotka edistävät autismikirjon henkilöiden työllistymistä työnantajan näkökulmasta. Teemoja olivat työnantajan tieto ja ymmärrys autismikirjon häiriöstä, työympäristö (esim. asiantuntijoiden tarjoama tuki esimiehille, kommunikaatioon panostaminen) sekä työn sopivuus esim. autismikirjon henkilön kiinnostuksen kohteiden, vahvuuksien ja kykyjen kanssa. Tutkimus […]


LueUutiset - 2.6.2020

Kysely oppimisen ongelmista nyt saatavilla – tukea oppimisvaikeuksien tunnistamiseen

”Kysely oppimisen ongelmista” on oppimisen vaikeuksia kartoittava osa alkuperäisestä v. 2018 julkaistusta KOMO:sta (Kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista). Menetelmä on tarkoitettu oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja puheeksi oton tueksi. Kysely oppimisen ongelmista Kysely oppimisen ongelmista -ohjeistus Kysely oppimisen ongelmista sekä alkuperäinen KOMO ohjeistuksineen löytyvät Oppimisen tuen keskuksen sivuilta.  


Simple Share Buttons