Suoraan sisältöön

Ajankohtaista tutkimustietoa: Kuinka saavuttaa akateemista menestystä lukemisen ja kirjoittamisen ongelmista huolimatta?

Korkeasti koulutetut (keskimäärin 15 vuotta muodollista koulutusta) aikuiset, joilla on lukivaikeus, voivat kompensoida lukemisen ydinhankaluuksiaan kolmen eri strategian avulla lukiessaan akateemista tai monimutkaista tekstiä. Vaikeuksia kompensoidaan hitaan ja panostavan lukemisen, tekstin sisällöllisen rakenteen hyödyntämisen sekä kielellisten päättelytaitojen avulla.

Edellä mainitut tulokset selvisivät vertaisarvioidusta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin korkeasti koulutettujen aikuisten lukemisen taitoja ja sosioemotionaalista hyvinvointia. Tutkimuksen kohteena olleet aikuiset suoriutuivat luetun ymmärtämisen tehtävästä yhtä hyvin, kuin kontrolliryhmä. He kuitenkin tarvitsivat enemmän perheen ja ammattilaisten tukea läpi opiskeluvuosien, ja raportoivat enemmän masennusoireilua kontrolliryhmään verrattuna.

Tällaiset sosioemotionaaliset pulmat voivat tutkijoiden mukaan olla seurausta siitä ylimääräisestä panostuksesta ja työstä, jonka tutkimuksen kohderyhmä joutuu tekemään vastatakseen ympäristön vaatimuksiin lukemisen ja kirjoittamisen taitoihin liittyen.

 

Lue lisää:

Moojen, S.M.P., Gonçalves, H.A., Bassôa, A. ym. Adults with dyslexia: how can they achieve academic success despite impairments in basic reading and writing abilities? The role of text structure sensitivity as a compensatory skill. Ann. of Dyslexia 70, 115–140 (2020).

https://doi.org/10.1007/s11881-020-00195-w

Tutustu myös muihin Ajankohtaista tutkimustietoa -juttuihin.


Sisältö päivitetty 24.06.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons