Suoraan sisältöön

adminoppim

LueUutiset - 28.5.2020

Ajankohtaista tutkimustietoa: Erityinen tuki lukiossa erityisopettajien näkökulmasta

Erityisopetuksen lisääminen lukioissa on nähty tarpeellisena. Oppimisen tuki lukioissa keskittyy eritysesti oppimaan oppimisen taitojen kasvattamiseen, oppimisvaikeuksista keskusteluun sekä lukemisen ja kirjoittamisen yksilölliseen harjoitteluun – Tämä ilmeni selvityksestä, jossa tarkasteltiin erityisopettajien kokemuksia lukivaikeuden arvioimisesta sekä vaikeuksiin kohdennetun tuen tarjoamisesta. Tämän vertaisarvioimattoman kyselytutkimuksen mukaan lukivaikeustodistusten tekemisen yhteydessä haasteeksi koettiin etenkin lukivaikeuden vaikeusasteen määrittely sekä lausuntojen oikeudenmukaisuus. Lukivaikeuden […]


LueUutiset - 13.5.2020

Ajankohtaista tutkimustietoa: Nuorten ADHD- ja ahdistusoireilun välinen yhteys kahdensuuntainen

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) ja ahdistus ilmenevät usein yhtäaikaisesti. Pitkittäistutkimuksessa, jossa selvitettiin nuorten itsearvioitujen ADHD- ja ahdistusoireiden kehityspolkuja, havaittiin näiden vaikeuksien välisen suhteen olevan kahdensuuntainen. Nuorten ADHD-oireet voivat johtaa ahdistusoireisiin, mutta myös ahdistuneisuus voi lisätä ADHD-oireita. Tutkimus tukee suositusta, jonka mukaan ADHD-oireisiin kohdennetuilla tukitoimenpiteillä on mahdollista ennaltaehkäistä ahdistusta. Lisäksi tulosten perusteella nuorten ahdistuksen yhteydessä […]


LueUutiset - 29.4.2020

Ajankohtaista tutkimustietoa: Kehityksellinen kielihäiriö ja lukivaikeus huomioitava myös korkeakouluopinnoissa

Kehitykselliseen kielihäiriöön ja lukivaikeuteen liittyvistä haasteista korkeakouluopinnoissa tiedetään vähän. Näitä haasteita selvitettiin korkeakouluopiskelijoiden (college) kykyprofiileja tarkastelleessa tutkimuksessa, jossa havaittiin kehitykselliseen kielihäiriöön ja lukivaikeuteen liittyvien pulmien ilmenevän samankaltaisena, kuin lapsuudessa. Kehityksellinen kielihäiriö ja lukivaikeus määriteltiin tutkimuksessa arvioimalla kognitiivista suoriutumista ja haastattelemalla lapsuusajan kehitystä. Kehityksellisen kielihäiriön yhteydessä ilmeni muihin verrattuna enemmän kielellisen työmuistin sekä lauseiden nopean lukemisen […]


LueUutiset - 23.4.2020

Äänikirjat suosituin oppimisen apuväline – Uutta tietoa apuvälineiden käytöstä

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suosituimpia oppimisen apuvälineitä ovat lukemiseen liittyvät välineet: oppimisvaikeuksia itsellään raportoineet henkilöt hyödynsivät eniten äänikirjoja. Toiseksi suosituimpia olivat lukikalvot ja -viivaimet. Sen sijaan oppimista helpottavien kännykkäsovellusten tai tietokoneohjelmien käyttö oli vielä melko vähäistä. Myös kyselyyn vastanneet ammattilaiset ohjasivat asiakkaitaan käyttämään eniten lukemisen ja kirjoittamisen apuvälineitä, sekä lisäksi tarkkaavuuden apuvälineitä. Tutkimuksen mukaan teknologian hyödyntämisestä […]


LueUutiset - 15.4.2020

”Ajankohtaista tutkimustietoa” juttusarja alkaa – Lue aivotreenin vaikutuksista matematiikan taitoihin

Keräämme jatkossa tietoa oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvistä uusista tutkimustuloksista Ajankohtaista tutkimustietoa -osiossa.  Tietoa julkaistaan tasaisin väliajoin Uutiset-osiossa ja päivitetään myös Ammattilaiset-sivuille.   Aivotreeni ei tehosta varhaisia matemaattisia perustaitoja Aivotreeni ei paranna puutteellisia matematiikan perustaitoja. Näin todettiin tutkimuksessa, jossa tavoitteena oli selvittää syitä lasten välillä ilmeneviin suuriin eroihin matemaattisissa perustaidoissa sekä näiden taitojen tukemista. Tutkimuksessa havaittiin, […]


LueBlogit ja vlogit, Oppimisen taidot – hyviä vinkkejä! - 7.4.2020

Kuinka onnistua etäopinnoissa ja etätyössä?

Etäopinnot ja etätyö ovat usein ajasta ja paikasta riippumattomia, minkä vuoksi ne vaativat etenkin hyviä suunnittelu- ja ajanhallintaitoja. Myös keskittymiskyky on koetuksella, kun esimerkiksi opettaja ei ole tukemassa ja jaksottamassa opiskelua, kuten lähiopetuksessa. Oppimisvaikeudet voivat tuoda haasteita etätyöskentelyyn – erityisesti, jos on opeteltava uusien etätyökalujen käyttöä ja itseopiskeltavaa materiaalia on paljon. Työskentely voi kuitenkin sujua […]


LueUutiset - 4.2.2020

Päivitettyä tietoa oppimisvaikeushankkeista ja -projekteista

Oppimisvaikeus.fi -sivuston Tietoa -osiosta löytyy nyt päivitettyä tietoa erilaisista hankkeista ja projekteista, jotka kohdistuvat erilaisten oppimisen hankaluuksien ja kehityksellisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukemiseen. Tutustu hankkeisiin täältä (Nuorten ja aikuisten projektit -alasivu).


LueUutiset - 15.1.2020

Väitös: Oppimisvaikeuden kanssa pärjää aikuisenakin, jos saa tukea nuoruudessa

PsM Anna-Kaija Elorannan psykologian alan väitöskirjan ”A follow-up study of childhood learning disabilities. Pathways to adult-age education, employment and psychosocial wellbeing” tarkastustilaisuus pidettiin 14.12.2019. Tutkimuksen mukaan nuorilla, joilla on oppimisvaikeuksia, on muita todennäköisemmin mielenterveysongelmia aikuisuudessa. Toisaalta nuorena saatu tuki ennusti oppimisvaikeuksien lieventymistä, jolla on taas myönteinen yhteys hyvinvointiin aikuisena.   Lue väitöskirjan tiedote täältä.


LueBlogit ja vlogit - 9.12.2019

Oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien kartoittaminen monella kielellä – KOMO-kyselyn käännökset

Suomeen suuntautuvan muuttoliikkeen myötä yhteiskunnassamme puhutaan yhä enemmän eri kieliä. Oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien kartoittaminen voi olla tavanomaista haastavampaa tilanteissa, joissa vaikeuksia kokeva henkilö puhuu suomea vieraana kielenä tai yhteinen kieli puuttuu. Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksen KOMO-kyselyn (kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista) käännösten on tarkoitus tukea oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden ongelmien tunnistamista ja niistä keskustelemista tilanteissa, […]


LueBlogit ja vlogit - 7.10.2019

Erilaisten oppijoiden liiton Blogi: ”Lapsena opittu häpeä lukihäiriöstä kiusaa vielä aikuisenakin”

Lue Jenni Janakan kirjoitus lukivaikeuteen liittyvästä häpeästä Erilaisten oppijoiden liiton Blogista. Erilaisten oppijoiden liiton Blogissa julkaistaan kokemusasiantuntijoiden ja eri alojen ammattilaisten kirjoituksia oppimisvaikeuksista ja erilaisesta oppimisesta.


Simple Share Buttons