Suoraan sisältöön

Ajankohtaista tutkimustietoa: Millaiset tekijät edistävät autismikirjon henkilöiden menestymistä työelämässä?

Autismikirjon henkilöiden työllistymisestä sekä heidän tuen tarpeistaan työelämässä on vähän tutkittua tietoa. Työllistymisen onnistumista lisääviä yksilö- ja organisaatiotekijöitä kartoittaneessa laadullisessa tutkimuksessa ilmeni etenkin kolme teemaa, jotka edistävät autismikirjon henkilöiden työllistymistä työnantajan näkökulmasta.

Teemoja olivat työnantajan tieto ja ymmärrys autismikirjon häiriöstä, työympäristö (esim. asiantuntijoiden tarjoama tuki esimiehille, kommunikaatioon panostaminen) sekä työn sopivuus esim. autismikirjon henkilön kiinnostuksen kohteiden, vahvuuksien ja kykyjen kanssa.

Tutkimus toteutettiin Ruotsissa ja Australiassa. Tiedot kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Työllistyminen määriteltiin onnistuneeksi, kun autismikirjon henkilö oli työskennellyt samassa työpaikassa vähintään kuuden kuukauden ajan. Tutkimuksen kohteena oli sekä yksityisiä että julkisia organisaatioita. Osa niistä toimi avoimilla työmarkkinoilla, kun taas osa organisaatioista oli keskittynyt tarjoaman työtä henkilöille, joilla oli toimintarajoitteita.

Lue lisää tutkimuksesta:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-019-03923-3

Tutustu myös muihin Ajankohtaista tutkimustietoa -juttuihin.


Sisältö päivitetty 10.06.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons