Suoraan sisältöön

Ajankohtaista tutkimustietoa: Erityinen tuki lukiossa erityisopettajien näkökulmasta

Erityisopetuksen lisääminen lukioissa on nähty tarpeellisena. Oppimisen tuki lukioissa keskittyy eritysesti oppimaan oppimisen taitojen kasvattamiseen, oppimisvaikeuksista keskusteluun sekä lukemisen ja kirjoittamisen yksilölliseen harjoitteluun – Tämä ilmeni selvityksestä, jossa tarkasteltiin erityisopettajien kokemuksia lukivaikeuden arvioimisesta sekä vaikeuksiin kohdennetun tuen tarjoamisesta.

Tämän vertaisarvioimattoman kyselytutkimuksen mukaan lukivaikeustodistusten tekemisen yhteydessä haasteeksi koettiin etenkin lukivaikeuden vaikeusasteen määrittely sekä lausuntojen oikeudenmukaisuus. Lukivaikeuden luokittelulle ei ollut selkeitä perusteluja, mikä aiheutti epäselvyyksiä vaikeusasteen täsmällisessä määrittelyssä.

Lue lisää selvityksestä:

Takala, M. & Mäkelä, M. (2019). Lukiolaisten lukivaikeuden testaaminen ja tarjottu tuki erityisopettajien kuvaamana. e-Erika: Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia, 2/2019, 20-30.

https://journals.helsinki.fi/e-erika/article/view/207/150

Tutustu myös muihin Ajankohtaista tutkimustietoa -uutisiin.


Sisältö päivitetty 28.05.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons