Suoraan sisältöön

Äänikirjat suosituin oppimisen apuväline – Uutta tietoa apuvälineiden käytöstä

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suosituimpia oppimisen apuvälineitä ovat lukemiseen liittyvät välineet: oppimisvaikeuksia itsellään raportoineet henkilöt hyödynsivät eniten äänikirjoja. Toiseksi suosituimpia olivat lukikalvot ja -viivaimet. Sen sijaan oppimista helpottavien kännykkäsovellusten tai tietokoneohjelmien käyttö oli vielä melko vähäistä.

Myös kyselyyn vastanneet ammattilaiset ohjasivat asiakkaitaan käyttämään eniten lukemisen ja kirjoittamisen apuvälineitä, sekä lisäksi tarkkaavuuden apuvälineitä.

Tutkimuksen mukaan teknologian hyödyntämisestä oppimisen tukemisessa hyötyisi todennäköisesti nykyistä laajempi joukko. Vain hieman yli puolet vastaajista, joilla oli oppimisvaikeuksia, raportoi käyttävänsä apuvälineitä.

Tutkimuksessa todettiinkin, että oppimisen apuvälineiden ja niiden käytön opastuksen helpompi saatavuus sekä ohjauksen ajantasaisuus ja tarpeenmukaisuus tukisivat apuvälineiden laajamittaisempaa hyödyntämistä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös saatua tukea: noin puolet oppimisvaikeuksia raportoineista vastaajista oli saanut tukea vaikeuksiinsa. Yleisin tuen muoto oli erityisopetus. Tutkimuksessa havaittiin myös, että opintoihin tarjotaan eritysjärjestelyjä selkeästi enemmän kuin työhön, vaikka erityisjärjestelyjen jatkaminen olisi myös työelämässä kannattavaa.

 

Kuntoutussäätiön ja Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskuksen tutkimuksessa selvitettiin oppimista helpottavien apuvälineiden käyttöä henkilöillä, joilla on oppimisvaikeuksia. Lisäksi selvitettiin erityisjärjestelyjä, ohjauskäytäntöjä ja muuta saatua tukea. Kyselyyn vastasivat henkilöt, jotka itse kokivat oppimisvaikeuksia sekä heidän parissaan työskentelevät ammattilaiset.


Sisältö päivitetty 23.04.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons