Suoraan sisältöön

Hyvinvointi

Hyvinvoinnin ajatellaan koostuvan monesta osa-alueesta. Ruumiillisen terveyden lisäksi olennaista on hyvä mielenterveys ja suhteet muihin ihmisiin.

Hyvällä mielenterveydellä tarkoitetaan, että ihminen ymmärtää omat kykynsä ja mahdollisuutensa, pärjää arkielämän haasteiden kanssa ja pystyy vaikuttamaan omaan ympäristöönsä.

Mielenterveyteen vaikuttavat monet asiat yksilön omien ominaisuuksien lisäksi. Oppimisvaikeuksiin liittyvät epäonnistumiset, kielteiset tunteet, kiusatuksi tuleminen, häpeä, pelko ja ahdistus voivat vaikuttaa ihmisen mielenterveyteen suurestikin.

Mielenterveyttä suojaavat muun muassa hyvä ruumiillinen terveys, riittävän hyvä itsetunto, myönteiset ihmissuhteet ja ongelmanratkaisutaidot.

Onnistumisen kokemukset jollakin elämän alueella ja kannustava tukihenkilöiden verkko ovat erityisen tärkeitä, jotta oppimisen vaikeuksien mukanaan tuomia ongelmia voidaan onnistuneesti voittaa.

Aiheesta muualla


Sisältö päivitetty 03.07.2017

Jaa sivu!

Simple Share Buttons