Suoraan sisältöön

Tukea mielen hyvinvointiin

Ihmisen hyvinvointi koostuu monesta osa-alueesta. Fyysisen terveyden ja sosiaalisten suhteiden lisäksi hyvä mielenterveys on tärkeä osa hyvinvointia.

Hyvällä mielenterveydellä tarkoitetaan, että ihminen ymmärtää omat kykynsä ja mahdollisuutensa, pärjää arkielämän haasteiden kanssa ja pystyy vaikuttamaan omaan ympäristöönsä. Hyvä mielenterveys on voimavara.

Mielenterveyteen vaikuttavat monet asiat. Mielenterveyttä suojaavat muun muassa turvallinen elinympäristö, myönteiset ihmissuhteet, hyvä fyysinen terveys, riittävän hyvä itsetunto ja ongelmanratkaisutaidot.

Oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa mielenterveyteen. Oppimisvaikeuksiin voi liittyä esimerkiksi epäonnistumisten ja erilaisuuden kokemuksia, häpeää, itsetunnon laskua, pelkoa ja kiusatuksi tulemista. Nämä kaikki ovat haasteita mielenterveydelle. Onnistumisen kokemukset jollakin elämän alueella sekä hyväksyvät ja kannustavat ihmissuhteet auttavat helpottamaan oppimisvaikeuksien mukanaan tuomia ongelmia.

Aiheesta muualla

Nyyti ry ja NyytiCast (podcast-sarja mielenterveydestä ja hyvinvoinnista)

Sisältö päivitetty 03.10.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons