Suoraan sisältöön

Masennus

Masennusta voi ehkäistä ja hoitaa.

Alla on listattu muutamia keinoja sekä verkkosivuja, joilta löytyy lisää tietoa ja omahoitoa masennukseen liittyen.

Terveelliset elämäntavat 

Liikunta, riittävä määrä unta ja säännöllinen unirytmi ovat hyväksi mielialalle ja ehkäisevät myös masennuksen puhkeamista. Terveellinen ruokavalio ja syöminen sopivin väliajoin sekä liiallisen päihteidenkäytön välttäminen tukevat hyvää mielialaa.

Sopiva määrä aktiivisuutta

Masennukseen liittyy voimakasta väsymystä ja jaksamattomuutta. Silti arjen rutiineista ja rytmistä kiinni pitäminen sekä ihmisten tapaaminen auttavat ehkäisemään masennusta ja selviämään siitä. Merkitykselliseltä tuntuvien asioiden tekeminen parantaa mielialaa.

Stressinhallinta

Liiallisen stressin välttäminen suojaa loppuun palamiselta ja masennukselta. Stressitason pitämistä sopivana voi harjoitella, ja stressinsäätelyyn voi opetella keinoja.

Omien voimavarojen tunnistaminen

Masentuneena huomio kiinnittyy automaattisesti kielteisiin asioihin. Hyvien asioiden huomaaminen omassa arjessa ja itsessä on taito, jota voi harjoitella. Arjen myönteisten asioiden ja esimerkiksi omien myönteisten ominaisuuksien listaaminen ylös voi olla apuna niiden huomaamisessa ja muistamisessa.

Tunteiden tunnistamisen ja säätelyn opettelu

Masentuneena hankalien tunteiden säätely on vaikeutunutta. Epämiellyttävien tunteiden säätelyä voi harjoitella. Tunteita voi opetella  tunnistamaan esimerkiksi nimeämällä niitä ja havainnoimalla, missä kohtaa kehoa tunteet tuntuvat sekä tunnepäiväkirjan avulla. Tunteiden tunnistamista ja hyväksymistä voi opetella myös esimerkiksi tällä harjoituksella. Lisää tietoa tunteista ja niiden säätelystä sekä harjoituksista löydät esimerkiksi  Mmielenterveystalosta ja Nyytin verkkosivulta.

Omien arvojen mukainen elämä

Omat arvot ovat asioita, joita ihminen pitää elämässään tärkeinä. Arvojaan ja niiden toteuttamista omassa elämässä kannattaa pohtia. Omien arvojen mukainen toiminta voi lisätä elämän merkityksellisyyden kokemusta ja näin ehkäistä masentuneisuutta. Voit pohtia omia arvojasi esimerkiksi Mielenterveystalon harjoitusten avulla.

Ihmissuhteet

Ihmissuhteet ovat hyväksi mielialalle. Tuen saaminen toiselta ihmiseltä ehkäisee masennuksen syntymistä elämän kriisien kohdalla. Hyviin ihmissuhteisiin liittyy vastavuoroisuus ja taito tunnistaa ja ilmaista omat tunteet ja tarpeet. Uusia tuttavuuksia ja ystävyyksiä voi syntyä esimerkiksi itseä kiinnostavan harrastuksen tai yhteisön parissa. Moni etsii harrastuksista myös ystäviä ja voi olla halukas tutustumaan.

Mielenterveyden ammattilaisten apu

Tarvittaessa kannattaa hakeutua keskustelemaan mielenterveyden ammattilaisen kanssa. Nopea psykologisen avun saaminen mielialan laskuun ehkäisee masennuksen puhkeamista, joten tukea kannattaa hakea varhaisessa vaiheessa.

Erityisesti vakavammasta masennuksesta selviytymiseen tarvitaan yleensä ammattilaisen apua.

Vertaistuki

Moni hyötyy masennuksen ehkäisyssä ja mielialan parantamisessa myös vertaistuesta ja vertaisryhmistä. Tietoa vertaistuesta on muun muassa Mielenterveyden keskusliiton sivulla.

Omahoito-ohjelmat

Etenkin lievään masennukseen voi saada apua myös verkosta löytyvistä omahoito-ohjelmista. Ohjelmia voi käyttää itsenäisesti tai muun mielenterveyden hoidon tukena ammattilaisen kanssa.

Mielenterveystalon masennuksen omahoito-ohjelmassa on tietoa masennuksesta ja keinoja masennuksesta selviämiseen. Ohjelman voi käydä läpi kokonaan tai itselle soveltuvin osin.

Nuorten mielenterveystalossa on erityisesti nuorille suunnattua omahoitoa masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Oivamieli-sivuston harjoitukset masentuneisuuteen voivat auttaa muun muassa hankalien ajatusten ja tunteiden käsittelyssä ja näin auttaa masennuksesta selviytymisessä.

 

 


Sisältö päivitetty 19.01.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons