Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 20.5.2021

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus jätti asiantuntijalausunnon Valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskukselta asiantuntijalausuntoa Valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta VNS 1/2021 vp. Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksen asiantuntijat nostivat lausunnossaan ja sivistysvaliokunnan kuulemisessa esiin neuropsykologisia häiriöitä koko oppimispolun ajanjaksolla sekä kuntoutuksen näkökulmaa. Jotta jokainen voi saavuttaa toisen asteen tutkinnon ja selonteon tavoitteiden mukaisesti puolet ikäluokasta korkea-asteen tutkinnon, tarvitsemme koko koulutuspolun läpileikkaavan oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja […]


LueUutiset - 19.5.2021

Uutta tutkimusta korkeakouluopiskelijoiden oppimisvaikeuksista

Kuntoutussäätiö on julkaissut kaksi uutta artikkelia korkeakouluopiskelijoiden oppimisvaikeuksista. Artikkeleissa on tarkasteltu Eurostudent VII -kyselyaineistoa, Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusta ja Opiskelijabarometriä. Eurostudent-kyselyä on täydennetty opiskelijoiden haastatteluilla. Kyselytutkimusten mukaan ammattikorkeakouluopiskelijat ilmoittavat yliopisto-opiskelijoita useammin erilaisia oppimisvaikeuksia. Opiskelijoiden kesken on eroa, kuinka paljon oppimisvaikeuksien koetaan vaikuttavan opintoihin. Korkeakouluopiskelijoiden yleisin oppimisvaikeus oli lukivaikeus. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan monella korkeakouluopiskelijalla oppimisvaikeudet todetaan suhteellisen myöhään, […]


LueUutiset - 17.5.2021

”Voiko lukivaikeudesta voimaantua?”-verkkopaneeli 24.5.2021

Erilaisten oppijoiden liitto järjestää ”Voiko lukivaikeudesta voimaantua?” -verkkopaneelin maanantaina 24.05.2021 klo 18.00–19.00. Verkkopaneelissa puhutaan lukivaikeudesta ja sen vaikutuksista kokemusasiantuntijoiden elämään, haaveisiin ja tavoitteisiin. Tarkoittaako lukivaikeus vain ongelmia ja kärsimystä, vai liittyykö siihen myös positiivisia ominaisuuksia? Voiko lukivaikeus olla supervoima? Kolme kokemusasiantuntijaa keskustelee omista kokemuksistaan lukivaikeuteen liittyen. Mukana myös Storytelin julkaiseman ”Lukivaikeus supervoimana” -äänikirjan tekijän, Prinssi […]


Simple Share Buttons