Suoraan sisältöön

Uutta tutkimusta korkeakouluopiskelijoiden oppimisvaikeuksista

Kuntoutussäätiö on julkaissut kaksi uutta artikkelia korkeakouluopiskelijoiden oppimisvaikeuksista. Artikkeleissa on tarkasteltu Eurostudent VII -kyselyaineistoa, Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusta ja Opiskelijabarometriä. Eurostudent-kyselyä on täydennetty opiskelijoiden haastatteluilla.

Kyselytutkimusten mukaan ammattikorkeakouluopiskelijat ilmoittavat yliopisto-opiskelijoita useammin erilaisia oppimisvaikeuksia. Opiskelijoiden kesken on eroa, kuinka paljon oppimisvaikeuksien koetaan vaikuttavan opintoihin. Korkeakouluopiskelijoiden yleisin oppimisvaikeus oli lukivaikeus. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan monella korkeakouluopiskelijalla oppimisvaikeudet todetaan suhteellisen myöhään, sillä vuoden 2012 aineistossa alle puolella opiskelijoista oppimisvaikeus oli todettu alle 16-vuotiaana.

Tutkimusten mukaan opiskelijoilla on erilaisia kokemuksia opiskelusta ja tuen saamisesta opintoihin, eivätkä kaikki saa riittävästi tukea. Oppilaitokset näyttävät eroavan sen suhteen, kuinka paljon tukimahdollisuuksista tiedotetaan ja kuinka laajat opiskelujärjestelyt ovat mahdollisia. Opiskelijat itse toivovat nykyistä monipuolisempaa tukea opiskeluun ja opiskelutaitoihin.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan oppimisvaikeuksiin suunnatuilla tukipalveluilla voidaan edistää opiskelijoiden opinnoissa suoriutumista ja opiskelumenestystä. Koronapandemia saattaa syventää aiempia vaikeuksia, joten on tärkeää, että tukea tarvitsevat opiskelijat huomioidaan poikkeusoloissa ja myös niiden jälkeen.

Julkaisujen tiedot

Korkeamäki, J. & Vuorento, M. (2021). Ilmoitettujen terveys- ja toimintarajoitteiden vaikutus korkeakouluopiskeluun. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:16 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163007

Rinne, H., Korkeamäki, J. & Villa, T. (2021). Korkeakouluopiskelijoiden koetut oppimisvaikeudet ja niiden yhteys elämän eri osa-alueisiin. Kuntoutus 44 (1), 24–36.

Yhteystiedot

Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM, Kuntoutussäätiö

 


Sisältö päivitetty 19.05.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons