Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus jätti asiantuntijalausunnon Valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskukselta asiantuntijalausuntoa Valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta VNS 1/2021 vp.

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksen asiantuntijat nostivat lausunnossaan ja sivistysvaliokunnan kuulemisessa esiin neuropsykologisia häiriöitä koko oppimispolun ajanjaksolla sekä kuntoutuksen näkökulmaa.

Jotta jokainen voi saavuttaa toisen asteen tutkinnon ja selonteon tavoitteiden mukaisesti puolet ikäluokasta korkea-asteen tutkinnon, tarvitsemme koko koulutuspolun läpileikkaavan oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja tuen menetelmien riittävän valikoiman.

Tarvitsemme resursseja erityisopetukseen sekä eri kouluasteilla toimivien psykologien ja koululääkärien toimintaan. Lisäksi tarvitsemme koulutusta opettajille ja muulle ohjaushenkilöstölle neuropsykologisista vaikeuksista ja mielenterveyden haasteista

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksen asiantuntijalausunnon ovat laatineet:
Johanna Nukari, neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
Erja Poutiainen, johtava tutkija, kliinisen neuropsykologian dosentti
Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM

Tutustu Valtioneuvoston koulutuspoliittiseen selontekoon VNS 1/2021 vp

Tutustu Koulutuspoliittiseen selontekoon Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

Lisätietoja

Johanna Nukari
neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
sp. johanna.nukari@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 20.05.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons