Suoraan sisältöön

Johanna Stenberg

LueUutiset - 17.4.2024

Maksuton webinaari 22.5.2024: Aikuisten neuropsykiatriset häiriöt ja rinnakkaiset oppimisvaikeudet

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus järjestää 22.5.2024 klo 12.30-16 webinaarin ”Aikuisten neuropsykiatriset häiriöt ja rinnakkaiset oppimisvaikeudet – tunnistaminen ja tuki.” Koulutuksessa käsitellään aikuisten neuropsykiatristen häiriöiden yhteydessä esiintyviä oppimisvaikeuksia. Esimerkiksi ADHD- ja Autismikirjon henkilöillä oppimisvaikeudet ovat tavallista yleisempiä, mutta ne jäävät herkästi tunnistamatta ja vaille tukea. Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja tukeminen on tärkeää, jotta vaikeudet eivät kasaudu […]


LueUutiset - 11.3.2024

Maksuton webinaari lukutaidosta ja oppimisvaikeuksista 22.4.2024

Tervetuloa kuulemaan lukutaidosta ja oppimisvaikeuksista maksuttomaan lukuviikon webinaarin! Tilaisuudessa pohdimme, miten lukemisesta voisi innostua, vaikka se olisi aiemmin tuntunut vaikealta tai epämiellyttävältä. Esittelemme myös uuden Innostu ja onnistu lukemisessa -materiaalin, josta löydät vinkkejä ja ajatuksia lukuinnon löytämiseen. Tilaisuus sopii lukemisen haasteita kokeville nuorille ja aikuisille sekä heitä kohtaaville ammattilaisille. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja ja ilmoittautuminen ‍


LueUutiset - 17.4.2023

Innostu ja onnistu lukemisessa -hanke on käynnistynyt

”Innostu ja onnistu lukemisessa ─ Tukimateriaali lukemiseen oppimisvaikeuden vuoksi heikosti lukeville nuorille ja aikuisille” – hankkeessa tuotetaan monipuolista tukimateriaalia oppimisvaikeuksien vuoksi heikosti lukeville nuorille ja aikuisille. Kuvaa, tekstiä ja videota sisältävä materiaali tarjoaa tietoa ja keinoja lukemisen ja luetun ymmärtämisen tueksi sekä lukemiskokemuksen miellyttävyyden lisäämiseksi. Materiaalin myötä luki- ja keskittymisvaikeuksia kokevia nuoria ja aikuisia kannustetaan […]


LueUutiset - 21.2.2023

Uutta autismikirjon häiriöiden hoidosta ja kuntoutuksesta

Autismikirjon häiriön Käypä hoito -suositus on julkaistu 23.1.2023. Kansallinen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus tukee eri ikäisten autismikirjon henkilöiden parissa työskenteleviä ammattilaisia. Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksen asiantuntijat olivat mukana kommentoimassa suositusluonnosta. Tutustu suositukseen>> STM, THL ja Kela järjestävät 21.4.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun webinaarin neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutuspoluista. Tilaisuudessa esitellään tuoreen Käypähoito -suosituksen linjauksia sekä uuden STM:n Lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen oppaan neuropsykiatrisia […]


LueUutiset - 18.1.2023

Artikkeli oppimisen vaikeuksien ja rinnakkaisten mielenterveysongelmien yhteydestä opiskeluun ja hyvinvointiin

Suomalaisia työttömyysuhanalaisia nuoria ja aikuisia tarkastelleessa tutkimuksessa selvitettiin kehityksellisten oppimisen vaikeuksien ohella mahdollisesti esiintyvien mielenterveys-ongelmien yhteyttä koulupolun aikaiseen ja jälkeiseen elämään. Yhtäaikaisia oppimisen ja mielenterveyden haasteita kokevilla oli enemmän pitkäaikaistyöttömyyttä, 2. asteen opintojen keskeytymisiä, nukkumisen ja syömisen pulmia, huumekokeiluja ja itsetuhoisuutta kuin heillä, joilla oli vain oppimisen vaikeuksia. ⁦ Kuntoutus-lehden artikkeli ”Stenberg ym. (2022). Työttömyysuhanalaisten […]


Simple Share Buttons