Suoraan sisältöön

Artikkeli oppimisen vaikeuksien ja rinnakkaisten mielenterveysongelmien yhteydestä opiskeluun ja hyvinvointiin

Suomalaisia työttömyysuhanalaisia nuoria ja aikuisia tarkastelleessa tutkimuksessa selvitettiin kehityksellisten oppimisen vaikeuksien ohella mahdollisesti esiintyvien mielenterveys-ongelmien yhteyttä koulupolun aikaiseen ja jälkeiseen elämään. Yhtäaikaisia oppimisen ja mielenterveyden haasteita kokevilla oli enemmän pitkäaikaistyöttömyyttä, 2. asteen opintojen keskeytymisiä, nukkumisen ja syömisen pulmia, huumekokeiluja ja itsetuhoisuutta kuin heillä, joilla oli vain oppimisen vaikeuksia. ⁦

Kuntoutus-lehden artikkeli ”Stenberg ym. (2022). Työttömyysuhanalaisten nuorten ja aikuisten oppimisen vaikeudet, rinnakkaiset mielenterveyden ongelmat, opiskelu ja hyvinvointi” luettavissa täältä.


Sisältö päivitetty 18.01.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons