Suoraan sisältöön

Johanna Nukari

LueUutiset - 22.6.2023

Tutkimus: Opiskeluvaikeudet ovat yleisiä opiskelijoilla, joilla on mielenterveysongelmia

Mielenterveysongelmat heijastuvat opiskelijoilla monelle eri elämänalueelle, kertoo Kuntoutussäätiön tuore tutkimus. Mielenterveysoireilu on opiskelijoilla yleistä, ja monet mielenterveyden häiriöt puhkeavat nuoruudessa. Mielenterveysongelmilla on havaittu yhteys opinnoissa suoriutumiseen ja opintojen keskeyttämiseen. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia oppimisen, opintojen sujumisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ongelmia mielenterveysongelmiin liittyy lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoilla. Lisäksi tarkasteltiin avun saamisen kokemuksia. Tulosten mukaan toisen […]


LueUutiset - 15.6.2023

Väitös: Effectiveness of individual and group-based neuropsychological interventions for young adults with dyslexia

Johanna Nukari puolusti 9.6.23 psykologian alan väitöskirjaansa lukivaikeuden neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Väitöstyössä tutkittiin yksilö- ja ryhmämuotoisen neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuutta nuorilla aikuisilla, joilla on lukivaikeus. Osallistujat satunnaistettiin joko yksilökuntoutukseen, ryhmäkuntoutukseen tai kontrolliryhmään, joka sai 5 kk odotusajan jälkeen vastaavan kuntoutuksen kuin heti kuntoutuksessa aloittaneet. Tutkimus osoitti, että kuntoutukseen osallistuneiden prosessointinopeudessa tapahtui kohenemista verrattuna ryhmään, joka ei […]


LueUutiset - 10.5.2023

Väitös: Piilotetut vaikeudet : Oppimisvaikeuksien diagnosointi, toimijuus ja toimintamahdollisuudet aikuisen elämänkulussa

Johanna Korkeamäki puolusti 28.4.23 sosiaologian alan väitöskirjaansa aikuisten oppimisvaikeuksiin liittyvistä kokemuksista. Korkeamäen tutkimus tuo uutta tietoa oppimisvaikeuksia kokevien aikuisten kouluttautumiseen ja työhön liittyvistä ongelmista ja tuen saamisesta yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Lukutaidossa ja oppimisessa koetuilla vaikeuksilla oli merkitystä omille elämänvalinnoille ja koulutuspoluille, mutta oppimisvaikeuksiin saatiin vaihtelevasti tukea koulutuksen aikana. Oppimisvaikeuksien diagnosointi aikuisuudessa selitti omia elämänkokemuksia, ja […]


LueUutiset - 29.3.2023

Neuropsykologin puhelinneuvonta oppimisvaikeuksiin avattu!

Oppimisen tuen keskuksen puhelinneuvonnassa oppimisvaikeuksia kokevat nuoret ja aikuiset tai heidän läheisensä voivat keskustella heitä askarruttavista kysymyksistä oppimisvaikeuksiin perehtyneen neuropsykologin kanssa. Puhelinneuvonnasta voi kysyä oppimisvaikeuksista sekä saada tukea ja ohjausta erilaisiin oppimisen hankaluuksiin ja niihin liittyviin mielenterveyden ongelmiin. Puhelinneuvontaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, eikä etukäteen tarvitse osata nimetä ongelmiaan tai tarpeitaan kovin tarkasti. Puhelinneuvonta […]


LueUutiset - 1.2.2023

NyytiCoaching korkeakouluopintojen loppusuoralla oleville

Nyyti ry:n järjestämä maksuton NyytiCoaching on suunnattu opintojensa loppuvaiheessa oleville korkeakouluopiskelijoille sekä tohtorikoulutettaville, jotka kaipaisivat tukea työelämään tai uraan liittyvien tavoitteiden kirkastamiseen. Coaching sisältää kolme yksilövalmennustapaamista, jotka toteutetaan verkkovälitteisesti. Haku syksyn NyytiCoaching-ohjelmaan käynnistyy keskiviikkona 1.2.2023 klo 10, jolloin tarkemmat hakuohjeet julkaistaan Nyyti ry:n sivuilla.


LueUutiset - 1.2.2023

Vertaisryhmä 15-19 -vuotiaille hahmotusvaikeuksia kokeville

Lähde mukaan rentoon ja avoimeen vertaisryhmään kuulemaan ja keskustelemaan hahmotusvaikeuksista! Saat lisätietoja hahmotusvaikeuksista, niiden ilmenemisestä ja siitä, millaisia tunteita ja kokemuksia eläminen hahmotusvaikeuksien kanssa voi tuoda mukanaan. Saat myös tukea ja vinkkejä arkeesi. Vertaisryhmät järjestää Niilo Mäki instituutin Nuorten hahmola -hanke yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa. Katso lisää tietoa ja ilmoittautuminen Nuorten hahmola -hankkeen sivuilta. Lisää tietoa […]


LueUutiset - 24.1.2023

Mistä tukea oppimisvaikeuksiin? -infograafi on julkaistu!

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus on tehnyt Mistä tukea oppimisvaikeuksiin? -infograafin yhteistyössä ADHD-liiton, Aivoliiton, Dateron, Erilaisten oppijoiden liiton ja Niilo Mäki Instituutin kanssa. Infograafista löytyy sähköinen versio, jossa on linkkejä lisätietoihin sekä painamista varten tarkoitettu versio, jossa linkit eivät näy. Infograafia saa tällaisenaan hyödyntää vapaasti, ei kaupalliseen käyttöön. Lataa Mistä tukea oppimisvaikeuksiin? -infograafi sähköisenä (pdf) Lataa […]


LueUutiset - 14.12.2022

Minna Peltopuro väitteli laaja-alaisista oppimisvaikeuksista 9.12.2022

Laaja-alaisista oppimisvaikeuksista on verrattain vähän tutkimustietoa. Väitöstutkimuksessa kerättiin tietoa laaja-alaisista oppimisvaikeuksista yksilöllisestä, yhteiskunnallisesta ja neurokognitiivisesta näkökulmasta. Väitöskirjaan liittyvän tiedotteen voit lukea täältä. Peltopuron väitöskirja ”Laaja-alaiset oppimisvaikeudet näkyvät yhteiskunnassa – tutkimustieto ja tukitoimet puuttuvat” on luettavissa täältä.


LueUutiset - 2.11.2022

Ehdotusluonnos toimenpideohjelmasta oppimisvaikeuksien huomioimiseksi

Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen häiriöiden parissa toimivat kolmannen sektorin toimijat ovat yhteistyössä Eduskunnan Erilaisten oppijoiden tukiryhmän kanssa laatineet ehdotusluonnoksen toimenpideohjelmasta oppimisvaikeuksien huomioimiseksi lapsuudesta aikuisuuteen. Myös Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus oli mukana laatimassa ehdotusta. Eduskunnan erilaisten oppijoiden tukiryhmän ovat perustaneet sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko ja varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta vuonna 2021. Voit lukea toimenpideohjelman kokonaisuudessaan Erilaisten oppijoiden liiton […]


LueUutiset - 15.8.2022

Lue Helsingin seudun erilaisten oppijoiden syksyn tapahtumista Hero-lehdestä

Helsingin seudun erilaisten oppijoiden HERO-lehti on ilmestynyt. Julkaisussa on koottuna kaikki HEROn ajankohtaiset toiminnot, kuten ryhmät, kurssut, yleisötilaisuudet ja koulutukset. Lue lehti täältä.  


Simple Share Buttons